4.1. Meâl-Basılı

Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğikolarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir meâlden alınmış ise istifade edilen meâlin mütercimi, yayıncısı ve basım bilgisi ilk dipnotta belirtilir.

Örnek:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.”1
________________________________________________
1 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.
2 el-Enfâl 8/6.

el-Ahzâb 33/1 | İngilizce metinde: al-Aḥzāb 33/1.
el-Cuma 62/1 | İngilizce metinde: al-Jumuʿa 62/1.

İlk Geçtiği Yerde Meâl Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.

Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir, çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak – Ahmet Ertürk (Ankara: İşaret Yayınları, 2002), el-Bakara 2/4.

Sonraki Geçtiği Yerde Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek el-Enfâl 8/2.

el-Bakara 2/14.

Kaynakçada Meâl Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.

Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir. çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak – Ahmet Ertürk. Ankara: İşaret Yayınları, 2002.

Kur’an-ı Kerîm | al-Qurʾān al-Karīm

Kur’ân | The Qurʾān

Âyet atıflarında sûre adlarının yazımında ortaya çıkabilecek yazım hatalarını engellemek ve yazım birliği sağlamak için sûre adlarının Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılışları aşağıda tablo olarak sunulmuştur

No Sûre Adı Kısa Arapça Kısa İngilizce Kısa
1 Fâtiha Sûresi el-Fâtiha سُورَةُ الْفَاتِحَةِ الْفَاتِحَة Sūrat al-Fātiḥa al-Fātiḥa
2 Bakara Sûresi el-Bakara سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَة Sūrat al-Baqara al-Baqara
3 Âl-i İmrân Sûresi Âl-i İmrân سُورَةُ اٰلِ عِمْرٰنَ اٰلِ عِمْرٰن Sūrat Āl ʿImrān Āl ʿImrān
4 Nisâ Sûresi en-Nisâ سُورَةُ النِّسَاءِ النِّسَاء Sūrat al-Nisāʾ al-Nisāʾ
5 Mâide Sûresi el-Mâide سُورَةُ الْمَائِدَةِ الْمَائِدَة Sūrat al-Māʾida al-Māʾida
6 En’âm Sûresi el-En‘âm سُورَةُ الْاَنْعَامِ الْاَنْعَام Sūrat al-Anʿām al-Anʿām
7 A’râf Sûresi el-A‘râf سُورَةُ الْاَعْرَافِ الْاَعْرَاف Sūrat al-Aʿrāf al-Aʿrāf
8 Enfâl Sûresi el-Enfâl سُورَةُ الْاَنْفَالِ الْاَنْفَال Sūrat al-Anfāl al-Anfāl
9 Tevbe Sûresi et-Tevbe سُورَةُ التَّوْبَةِ التَّوْبَة Sūrat al-Tawba al-Tawba
10 Yûnus Sûresi Yûnus سُورَةُ يُونُسَ يُونُسَ Sūrat Yūnus Yūnus
11 Hûd Sûresi Hûd سُورَةُ هُودٍ هُودٍ Sūrat Hūd Hūd
12 Yûsuf Sûresi Yûsuf سُورَةُ يُوسُفَ يُوسُف Sūrat Yūsuf Yūsuf
13 Ra’d Sûresi er-Ra‘d سُورَةُ الرَّعْدِ الرَّعْد Sūrat al-Raʿd al-Raʿd
14 İbrâhîm Sûresi İbrâhîm سُورَةُ اِبْرٰه۪يمَ اِبْرٰه۪يم Sūrat Ibrāhīm Ibrāhīm
15 Hicr Sûresi el-Hicr سُورَةُ الْحِجْرِ الْحِجْر Sūrat al-Ḥijr al-Ḥijr
16 Nahl Sûresi en-Nahl سُورَةُ النَّحْلِ النَّحْل Sūrat al-Naḥl al-Naḥl
17 İsrâ Sûresi el-İsrâ سُورَةُ الْاِسْرَاۤءِ الْاِسْرَاۤء Sūrat al-Isrāʾ al-Isrāʾ
18 Kehf Sûresi el-Kehf سُورَةُ الْكَهْفِ الْكَهْف Sūrat al-Kahf al-Kahf
19 Meryem Sûresi Meryem سُورَةُ مَرْيَمَ مَرْيَم Sūrat Maryam Maryam
20 Tâhâ Sûresi Tâhâ سُورَةُ طٰهٰ طٰهٰ Sūrat Ṭā Hā Ṭā Hā
21 Enbiyâ Sûresi el-Enbiyâ سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ الْاَنْبِيَاء Sūrat al-Anbiyāʾ al-Anbiyāʾ
22 Hac Sûresi el-Hac سُورَةُ الْحَجِّ الْحَج Sūrat al-Ḥajj al-Ḥajj
23 Mü’minûn Sûresi el-Mü’minûn سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُون Sūrat al-Muʾminūn al-Muʾminūn
24 Nûr Sûresi en-Nûr سُورَةُ النُّورِ النُّور Sūrat al-Nūr al-Nūr
25 Furkān Sûresi el-Furkān سُورَةُ الْفُرْقَانِ الْفُرْقَان Sūrat al-Furqān al-Furqān
26 Şuarâ Sûresi eş-Şuarâ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ الشُّعَرَاء Sūrat al-Shuʿarāʾ al-Shuʿarāʾ
27 Neml Sûresi en-Neml سُورَةُ النَّمْلِ النَّمْل Sūrat al-Naml al-Naml
28 Kasas Sûresi el-Kasas سُورَةُ الْقَصَصِ الْقَصَص Sūrat al-Qaṣaṣ al-Qaṣaṣ
29 Ankebût Sûresi el-Ankebût سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ الْعَنْكَبُوت Sūrat al-ʿAnkabūt al-ʿAnkabūt
30 Rûm Sûresi er-Rûm سُورَةُ الرُّومِ الرُّوم Sūrat al-Rūm al-Rūm
31 Lokmân Sûresi Lokmân سُورَةُ لُقْمٰانَ لُقْمٰان Sūrat Luqmān Luqmān
32 Secde Sûresi es-Secde سُورَةُ السَّجْدَةِ السَّجْدَة Sūrat al-Sajda al-Sajda
33 Ahzâb Sûresi el-Ahzâb سُورَةُ الْاَحْزَابِ الْاَحْزَاب Sūrat al-Aḥzāb al-Aḥzāb
34 Sebe’ Sûresi Sebe’ سُورَةُ سَبَأٍ سَبَأ Sūrat Sabāʾ Sabāʾ
35 Fâtır Sûresi Fâtır سُورَةُ فَاطِرٍ فَاطِر Sūrat Fāṭir Fāṭir
36 Yâsîn Sûresi Yâsîn سُورَةُ يٰسۤ يٰسۤ Sūrat Yā Sīn Yā Sīn
37 Sâffât Sûresi es-Sâffât سُورَةُ الصَّاۤفَّاتِ الصَّاۤفَّات Sūrat al-Ṣāffāt al-Ṣāffāt
38 Sâd Sûresi Sâd سُورَةُ صۤ صۤ Sūrat Ṣād Ṣād
39 Zümer Sûresi ez-Zümer سُورَةُ الزُّمَرِ الزُّمَر Sūrat al-Zumar al-Zumar
40 Mü’min Sûresi el-Mü’min سُورَةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِن Sūrat al-Muʾmin al-Muʾmin
41 Fussilet Sûresi Fussilet سُورَةُ فُصِّلَتْ فُصِّلَت Sūrat Fuṣṣilat Fuṣṣilat
42 Şûrâ Sûresi eş-Şûrâ سُورَةُ الشُّورٰى الشُّورٰى Sūrat al-Shūrā al-Shūrā
43 Zuhruf Sûresi ez-Zuhruf سُورَةُ الزُّخْرُفِ الزُّخْرُف Sūrat al-Zukhruf al-Zukhruf
44 Duhân Sûresi ed-Duhân سُورَةُ الدُّخَانِ الدُّخَان Sūrat al-Dukhān al-Dukhān
45 Câsiye Sûresi el-Câsiye سُورَةُ الْجَاثِيَةِ الْجَاثِيَة Sūrat al-Jāthiya al-Jāthiya
46 Ahkâf Sûresi el-Ahkâf سُورَةُ الْاَحْقَافِ الْاَحْقَاف Sūrat al-Aḥqāf al-Aḥqāf
47 Muhammed Sûresi Muhammed سُورَةُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّد Sūrat Muḥammad Muḥammad
48 Fetih Sûresi el-Fetih سُورَةُ الْفَتْحِ الْفَتْح Sūrat al-Fatḥ al-Fatḥ
49 Hucurât Sûresi el-Hucurât سُورَةُ الْحُجُرَاتِ الْحُجُرَات Sūrat al-Ḥujurāt al-Ḥujurāt
50 Kāf Sûresi Kāf سُورَةُ قۤ قۤ Sūrat Qāf Qāf
51 Zâriyât Sûresi ez-Zâriyât سُورَةُ الذَّارِيَاتِ الذَّارِيَات Sūrat al-Dhāriyāt al-Dhāriyāt
52 Tûr Sûresi et-Tûr سُورَةُ الطُّورِ الطُّور Sūrat al-Ṭūr al-Ṭūr
53 Necm Sûresi en-Necm سُورَةُ النَّجْمِ النَّجْم Sūrat al-Najm al-Najm
54 Kamer Sûresi el-Kamer سُورَةُ الْقَمَرِ الْقَمَر Sūrat al-Qamar al-Qamar
55 Rahmân Sûresi er-Rahmân سُورَةُ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰن Sūrat al-Raḥmān al-Raḥmān
56 Vâkıa Sûresi el-Vâkıa سُورَةُ الْوَاقِعَةِ الْوَاقِعَة Sūrat al-Wāqiʿa al-Wāqiʿa
57 Hadîd Sûresi el-Hadîd سُورَةُ الْحَد۪يدِ الْحَد۪يد Sūrat al-Ḥadīd al-Ḥadīd
58 Mücâdele Sûresi el-Mücâdele سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ الْمُجَادَلَة Sūrat al-Mujādala al-Mujādala
59 Haşr Sûresi el-Haşr سُورَةُ الْحَشْرِ الْحَشْر Sūrat al-Ḥashr al-Ḥashr
60 Mümtehine Sûresi el-Mümtehine سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ الْمُمْتَحِنَة Sūrat al-Mumtaḥina al-Mumtaḥina
61 Saf Sûresi es-Saf سُورَةُ الصَّفِّ الصَّف Sūrat al-Ṣaff al-Ṣaff
62 Cuma Sûresi el-Cuma سُورَةُ الْجُمُعَةِ الْجُمُعَة Sūrat al-Jumuʿa al-Jumuʿa
63 Münâfikûn Sûresi el-Münâfikûn سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُون Sūrat al-Munāfiqūn al-Munāfiqūn
64 Tegābün Sûresi et-Tegābün سُورَةُ التَّغَابُنِ التَّغَابُن Sūrat al-Taghābun al-Taghābun
65 Talâk Sûresi et-Talâk سُورَةُ الطَّلَاقِ الطَّلَاق Sūrat al-Ṭalāq al-Ṭalāq
66 Tahrîm Sûresi et-Tahrîm سُورَةُ التَّحْر۪يمِ التَّحْر۪يم Sūrat al-Taḥrīm al-Taḥrīm
67 Mülk Sûresi el-Mülk سُورَةُ الْمُلْكِ الْمُلْك Sūrat al-Mulk al-Mulk
68 Kalem Sûresi el-Kalem سُورَةُ الْقَلَمِ الْقَلَم Sūrat al-Qalam al-Qalam
69 Hâkka Sûresi el-Hâkka سُورَةُ الْحَاقَّةِ الْحَاقَّة Sūrat al-Ḥāqqa al-Ḥāqqa
70 Meâric Sûresi el-Meâric سُورَةُ الْمَعَارِجِ الْمَعَارِج Sūrat al-Maʿārij al-Maʿārij
71 Nûh Sûresi Nûh سُورَةُ نُوحٍ نُوح Sūrat Nūḥ Nūḥ
72 Cin Sûresi el-Cin سُورَةُ الْجِنِّ الْجِن Sūrat al-Jinn al-Jinn
73 Müzzemmil Sûresi el-Müzzemmil سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ الْمُزَّمِّل Sūrat al-Muzzammil al-Muzzammil
74 Müddessir Sûresi el-Müddessir سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ الْمُدَّثِّر Sūrat al-Muddaththir al-Muddaththir
75 Kıyâmet Sûresi el-Kıyâmet سُورَةُ الْقِيٰمَةِ الْقِيٰمَة Sūrat al-Qiyāma al-Qiyāma
76 İnsân Sûresi el-İnsân سُورَةُ الْاِنْسَانِ الْاِنْسَان Sūrat al-Insān al-Insān
77 Mürselât Sûresi el-Mürselât سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ الْمُرْسَلَات Sūrat al-Mursalāt al-Mursalāt
78 Nebe Sûresi en-Nebe سُورَةُ النَّبَأِ النَّبَأ Sūrat al-Nabāʾ al-Nabāʾ
79 Nâziât Sûresi en-Nâziât سُورَةُ النَّازِعَاتِ النَّازِعَات Sūrat al-Nāziʿāt al-Nāziʿāt
80 Abese Sûresi Abese سُورَةُ عَبَسَ عَبَس Sūrat ʿAbasa ʿAbasa
81 Tekvîr Sûresi et-Tekvîr سُورَةُ التَّكْو۪يرِ التَّكْو۪ير Sūrat al-Takwīr al-Takwīr
82 İnfitâr Sûresi el-İnfitâr سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ الْاِنْفِطَار Sūrat al-Infiṭār al-Infiṭār
83 Mutaffifîn Sûresi el-Mutaffifîn سُورَةُ الْمُطَفِّف۪ينَ الْمُطَفِّف۪ين Sūrat al-Muṭaffifīn al-Muṭaffifīn
84 İnşikâk Sûresi el-İnşikâk سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ الْاِنْشِقَاق Sūrat al-Inshiqāq al-Inshiqāq
85 Burûc Sûresi el-Burûc سُورَةُ الْبُرُوجِ الْبُرُوج Sūrat al-Burūj al-Burūj
86 Târık Sûresi et-Târık سُورَةُ الطَّارِقِ الطَّارِق Sūrat al-Ṭāriq al-Ṭāriq
87 A’lâ Sûresi el-A‘lâ سُورَةُ الْاَعْلٰى الْاَعْلٰى Sūrat al-Aʿlā al-Aʿlā
88 Gāşiye Sûresi el-Gāşiye سُورَةُ الْغَاشِيَةِ الْغَاشِيَة Sūrat al-Ghāshiya al-Ghāshiya
89 Fecr Sûresi el-Fecr سُورَةُ الْفَجْرِ الْفَجْر Sūrat al-Fajr al-Fajr
90 Beled Sûresi el-Beled سُورَةُ الْبَلَدِ الْبَلَد Sūrat al-Balad al-Balad
91 Şems Sûresi eş-Şems سُورَةُ الشَّمْسِ الشَّمْس Sūrat al-Shams al-Shams
92 Leyl Sûresi el-Leyl سُورَةُ الَّيْلِ الَّيْل Sūrat al-Layl al-Layl
93 Duhâ Sûresi ed-Duhâ سُورَةُ الضُّحٰى الضُّحٰى Sūrat al-Ḍuḥā al-Ḍuḥā
94 İnşirâh Sûresi el-İnşirâh سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ الْاِنْشِرَاحِ Sūrat al-Inshiraḥ al-Inshiraḥ
95 Tîn et-Tîn سُورَةُ التّ۪ينِ التّ۪ين Sūrat al-Tīn al-Tīn
96 Alak Sûresi el-Alak سُورَةُ الْعَلَقِ الْعَلَق Sūrat al-ʿAlaq al-ʿAlaq
97 Kadr Sûresi el-Kadr سُورَةُ الْقَدْرِ الْقَدْر Sūrat al-Qadr al-Qadr
98 Beyyine Sûresi el-Beyyine سُورَةُ الْبَيِّنَةِ الْبَيِّنَة Sūrat al-Bayyina al-Bayyina
99 Zilzâl Sûresi ez-Zilzâl سُورَةُ الزِّلْزَالِ الزِّلْزَال Sūrat al-Zilzāl al-Zilzāl
100 Âdiyât Sûresi el-Âdiyât سُورَةُ الْعَادِيَاتِ الْعَادِيَات Sūrat al-ʿĀdiyāt al-ʿĀdiyāt
101 Kāria Sûresi el-Kāria سُورَةُ الْقَارِعَةِ الْقَارِعَة Sūrat al-Qāriʿa al-Qāriʿa
102 Tekâsür Sûresi et-Tekâsür سُورَةُ التَّكَاثُرِ التَّكَاثُر Sūrat al-Takāthur al-Takāthur
103 Asr Sûresi el-Asr سُورَةُ الْعَصْرِ الْعَصْر Sūrat al-ʿAṣr al-ʿAṣr
104 Hümeze Sûresi el-Hümeze سُورَةُ الْهُمَزَةِ الْهُمَزَة Sūrat al-Humaza al-Humaza
105 Fîl Sûresi el-Fîl سُورَةُ الْف۪يلِ الْف۪يل Sūrat al-Fīl al-Fīl
106 Kureyş Sûresi Kureyş سُورَةُ قُرَيْشٍ قُرَيْش Sūrat Quraysh Quraysh
107 Maûn Sûresi el-Maûn سُورَةُ الْمَاعُونِ الْمَاعُون Sūrat al-Māʿūn al-Māʿūn
108 Kevser Sûresi el-Kevser سُورَةُ الْكَوْثَرِ الْكَوْثَر Sūrat al-Kawthar al-Kawthar
109 Kâfirûn Sûresi el-Kâfirûn سُورَةُ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُون Sūrat al-Kāfirūn al-Kāfirūn
110 Nasr Sûresi en-Nasr سُورَةُ النَّصْرِ النَّصْر Sūrat al-Naṣr al-Naṣr
111 Tebbet Sûresi Tebbet سُورَةُ تبّت تبّت Sūrat al-Tabbat al-Tabbat
112 İhlâs Sûresi el-İhlâs سُورَةُ الْاِخْلَاصِ الْاِخْلَاص Sūrat al-Ikhlāṣ al-Ikhlāṣ
113 Felak Sûresi el-Felak سُورَةُ الْفَلَقِ الْفَلَق Sūrat al-Falaq al-Falaq
114 Nâs Sûresi en-Nâs سُورَةُ النَّاسِ النَّاس Sūrat al-Nās al-Nās

İlişkili Dosyalar

Bu içerik ile ilişkili dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Was this page helpful?

4.1. Meâl-Basılı” hakkında 46 yorum var.


 1. Sn. Editör!
  Bir kimse Müzzemmil suresinin birden fazla ayetine atıf yaptığında bunu nasıl göstermeli?
  Mesela: el-Müzzemmil 73/12-16. şeklinde mi olmalı? Yoksa el-Müzzemmil 73/12, 16. şeklinde mi olmalı? İyi çalışmalar dilerim?

  1. Müzzemmil sûresinin birden fazla âyetine atıf yapıldığında:el-Müzzemmil 73/12,16 şeklinde. * Burada sadece 12 ve 16.âyetler kastedilmektedir.

   Müzzemmil sûresinin belli âyet grubuna atıf yapıldığında: el-Müzzemmil 73/12-16 şeklinde. * Burada 12, 13, 14, 15 ve 16. âyetler kastedilmektedir.

  1. İndirmeler sayfasından indirilen İSNAD Zotero ve Mendeley şablonunun bulunduğu zip dosyası içerisinde her bir veri türünün ne şekilde kaydedileceğini gösteren pdf formatında yardım dosyası yer almaktadır. Yardım dosyasını inceleyiniz.

    1. Meâl Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı, sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.

 2. Zotero’ya Kur’an Meâlini kitap eser türünde ilave ediyorum ama çevirmen diye belirlediğim halde dip notta trc. kısaltmasıyla ve önce çevirmen sıralamasıyla görünmektedir. Yani zotero sıralamasıyla girilen bilgiler 2. edisyon sıralamasına bir türlü uymuyor. Ayrıca ikinci geçtiği yerde zotero üzerinden yalnız sure ve ayet ismini nasıl vereceğim? Çünkü ikinci defa kaynak verince yine meal ismi çıkıyor.

  1. İndirmeler sayfasından indirilen Zotero ve Mendeley Şablonu zip dosyası içerisinde yer alan kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

   1. Ben zaten size sormadan önce defalarca o zip dosyasını okudum ama bu konuda yardımcı olacak bilgi orada yok. Verileri söylendiği şekilde girmeme rağmen dipnota atıf verildiğinden sıralama farklılaşıyor. Kur’an-ı Kerim’in her sure ve ayeti zoteroya girilemeyeceğine göre ikinci defa atıf verileceği zaman sadece sure ve ayetin dipnotta görülmesini nasıl sağlayacağım?

    1. İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon’da trc. şeklinde kısaltma yoktur. Zotero’ya İSNAD 2. Edisyon şablonunu eklediğinizden emin olduktan sonra yardım dokümanında belirtilen adımları tekrar gözden geçiriniz.

    2. aynı sorunu ben de yaşıyorum. ilk geçtiği yerde bir sorun yok.

     Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.

     Bu tamam….
     ama 2. defa geçtiği yerde : el-Enfal 8/2 olması gerekirken : Kuran-ı Kerim Meali, el-Enfal 8/2 haline geliyor.

     çözümünü de bulamadım…

     1. İkinci geçtiği yerde sadece Sure Adı Sure No/Ayet No yazıldığı için manuel ekleniyor, Zotero kullanımına gerek duyulmuyor.

     2. İkinci defa ayet vereceğinizde seçeneklerden sayfa değil ayet seçeneğini giriyorsunuz. meal ismi bu sefer görünmüyor.

 3. Sure isimlerinde Arapça “ayn” harfini karşılayan ters apostrofun burada hemzeyi karşılayacak bir şekilde yazılması karışıklığa neden olmayacak mı? Daha önceki versiyonlarda da benim söylediğim şekildeydi. Ayrıca DİA’da da bu şekilde. Bu durum ikilem yaşanmasına sebep oluyor. Bunun gerekçesini öğrenmek istedim.

 4. Tâhâ suresinin adının Ta Hâ olarak yazılması daha doğru olmaz mı. Bu surenin adı mukattaa harflerinden oluşuyor ve adı üzerinde bu harfler kesik harflerdir. Nitekim Hz. Peygamber de “Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene (sevap) vardır. Her hasene için ise, on misli sevap vardır. Ben “Elif, Lam, Mim” bir harftir demiyorum. “Elif” bir harf, “Lam” bir harf, “Mim” bir harftir.” buyurmuşlardır. Meallerin de neredeyse tamamında (Diyanet mealleri dahil) bu surenin ilk ayetleri olan bu harfler ayrı yazılmıştır.

  Misalen Bakara suresinin ismi başındaki hurûf-u mukatta olsa idi bunun Eliflâmmîm şeklinde yazılması doğru olur muydu?

    1. Türkçe ve İngilizce imlâda kendi kullanımları esas alınıyor. örneğin İngilizce birleştirilmeden yazılan Kitab al-tawhid, Türkçe kullanımda Kütabü’t-Tevhîd şeklinde yazılıyor. Burada metin dili ne ise o dildeki kullanıma uyuluyor. Her dilin mantığı ve imlası farklı.

 5. İsnad Atıf sistemi kitabına Kur’an-ı Kerim’den ayet referans gösterme (meal değil) alınmamış. Kur’an-ı Kerim’den referans göstermek için zoteroya nasıl girmemiz gerekiyor? Teşekkürler…

 6. Merhaba sayın editör. Yazılı bir eserde birden çok ayet farklı meallerle örnek verilmişse bunu dipnota nasıl yansıtırız. Diyelim ilk beş ayet Yeni Diyanet meali, diğer ikisi elmalılı, bir başkası elmalılı ama farklı bir çevirmenden. Bunlar her defasında uzun uzadıya girilirse okuyucuyu yormaz mı? Bu konuda yardıma ihtiyacım var.

  1. Meallerin ilk geçtiği yerde tam künye bilgileri verildikten sonra her biri içim rumuz kullanabilirsiniz. Bunun için ilk dipnottan sonra “Bu meâle bundan sonra Meâl -1 olarak atıf yapılacaktır” yazılabilir.
   Örnek:
   el-Bakara 2/19 (Meâl-1)

   Çalışma, meâllerin karşılaştırıldığı bir araştırma ise çalışmanın Yöntem başlığı altında kullanılacak meâl listesi ve rumuzları liste halinde verilebilir.

 7. Allah’ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taktığı birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. (Yûsuf 12/40)

  Örneğin bu ayetten sadece “İşte dosdoğru din budur.” kısmını alıp yazıp dipnot verebilir miyim. Yoksa tüm ayeti yazmam mı gerekir. Ayrıca uzun bir ayetin içinde virgülle ayrılan kısmı alabilir miyiz

  1. “…İşte dosdoğru din budur…” (Yûsuf 12/40) şeklinde âyetin belli kısmını aldığını göstererek alabilirsiniz. bk. İSNAD, Noktalama İşaretlerinin Kullanımı, Üç Nokta Yan Yana

 8. Bir mealden sadece ayetin altında yer alan açıklamaya (ayetin mealine yer vermeksizin) atıfta bulunulacak ise kaynak olarak yine sûre ve ayet numarası mı yoksa sayfa numarası mı verilir?

 9. Merhaba, herhangi bir Arapça cümle ve tercümesi içinde mi aynı uygulama geçerli?
  Örneğin نصر زيد عمرا cümlesini tırnak içine almadan, tercümesini de tırnak içinde italik formuyla mı yazmalıyız?

 10. merhabalar
  kuranı kerim ifadesini akademik bir çalışmada kullanırken “Kur’ân-ı Kerîm” şeklinde yazmak şart mıdır? Mesela “Kur’an’ı Kerim” şeklinde yazılabilir mi? Ayrıca “a” ve “i” harfine şapka koymak tercihe mi bağlı?

   1. Mealleri buradaki gibi yazdığımda intihal raporunda benzerlik oranı yüksek çıkıyor. Meallerin intihal olarak sayılmaması için ya da benzerlik oranını düşürmek için nasıl bir yol izlemeliyim

    1. Çift tırnak içinde yazılan benzerlikler/alıntılar, İNTİHAL sayılmaz; Turnitin, iThenticate, intihal.net vb. işaretlese bile, editör raporu incelerken bunları intihal olarak görmez. Bu programlarda tarama yapılırken ALINTILARI HARİÇ TUT ayarı da yapılmalı.

     1. Turnitin, iThenticate, intihal.net ,sayın hocam tezim için intihal raporu almak istiyroum.Bu uygulamalrın hangisini önerirsiniz hocam?

     2. Enstitü hangisini kabul ediyorsa o kullanılıyor. Teknik açıdan hangisinin veri datası daha büyükse o daha çok tespit ediyor. Burada marka ismi yazmayayım, danışmanınız ile görüşebilirsiniz.

 11. Mealleri buradaki gibi yazdığımda intihal raporunda benzerlik oranı yüksek çıkıyor. Meallerin intihal olarak sayılmaması için ya da benzerlik oranını düşürmek için nasıl bir yol izlemeliyim

  1. Çift tırnak içinde yazılan benzerlikler/alıntılar, İNTİHAL sayılmaz; Turnitin, iThenticate, intihal.net vb. işaretlese bile, editör raporu incelerken bunları intihal olarak görmez. Bu programlarda tarama yapılırken ALINTILARI HARİÇ TUT ayarı da yapılmalı.

 12. Sayın editör, tez yazarken ayet kelimesini şapkalı mı şapkasız mı yazmak gerekiyor? Tdk’ ya göre mi yazmalı?En doğrusu hangisidir?

Bir Cevap Yazın