13.2. Tez-Yüksek Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 45.

Stephen Edward Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism (Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989), 45.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 145-147.

Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism, 67-69.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. Varsa Erişim Adresi
Örnek Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/ cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0097774

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın