35. Sınav Kâğıdı

İlk Geçtiği Yerde … (Öğrenci x, Sınav Kâğıdı, Tarih).
Örnek … (Öğrenci 1, Sınav Kâğıdı, 20 Mart 2019).
… (Öğrenci 2, Sınav Kâğıdı, 12 Nisan 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Öğrenci x, Sınav Kâğıdı, Tarih).
Örnek … (Öğrenci 1, Sınav Kâğıdı, 20 Mart 2019).
… (Öğrenci 2, Sınav Kâğıdı, 12 Nisan 2019).
Doğrudan Alıntı … (Öğrenci x, Sınav Kâğıdı, Tarih).
Örnek … (Öğrenci 1, Sınav Kâğıdı, 20 Mart 2019).
… (Öğrenci 2, Sınav Kâğıdı, 12 Nisan 2019).
Kaynakçada Öğrenci. Dersin Adı Sınavın Adı (Sınav Kâğıdı, Sınav Günü Ayı Yılı). Kurum Adı, Öğretici Adı Soyadı.
Örnek Öğrenci 1. İç Tasarıma Giriş Dersi Vize Sınavı (Sınav Kâğıdı, 20 Mart 2019). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Öğretici 1.

Öğrenci 2. Uluslararası İlişkiler-I Dersi Final Sınavı (Sınav Kâğıdı, 12 Nisan 2019). Selçuk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Öğretici 2.

  • EndNote, Zotero gibi programlarda başlık alanına “Dersin Adı Sınav Adı” birlikte yazılır.

    Örnek: Başlık (Title): Uluslararası İlişkiler-I Dersi Final Sınavı

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın