13.1. Tez-Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Lisans Tezi” ifadesi yerine “Lisans Tezi/Undergraduate Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Demir, 2002).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Demir, 2002).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek … (Demir, 2002, 67).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler ve Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin İtikâdî Görüşleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359800
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın