22.1. Mevzuat-Resmî Gazete’de

İlk Geçtiği Yerde Mevzuat Adı (Mevzuat Adı Kısaltması), Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi), Kanun No. Mevzuat Numarası, md. Madde Numarası veya Sayfa Numarası.
Örnek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), Resmî Gazete 7981 (13 Aralık 1951), Kanun No. 5846, md. 35/4.

Yükseköğretim Kanunu (YK), Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981), Kanun No. 2547, md. 53/3.

Doçentlik Yönetmeliği (DY), Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018), md. 7/2.

Commission Decision (EU) 2017/1002 of 7 June 2017 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop extremism (Stop extremism), Official Journal of the European Union L 152/1 (15 June 2017), 2.

Sonraki Geçtiği Yerde Mevzuat Adı Kısaltması, md. Madde Numarası, bent, alt bent veya Sayfa Numarası.
Örnek FSEK, md. 35/4.

YK, md. 53/2-b.

DY, md. 7/3.

Stop extremism, 2.

Kaynakçada Mevzuat Adı Kısaltması, Mevzuat Adı (Kanun No. Mevzuat Numarası). Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi). Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek DY, Doçentlik Yönetmeliği. Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180415-3.htm

FSEK, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Kanun No. 5846). Resmî Gazete 7981 (13 Aralık 1951). Erişim 3 Eylül 2019. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/33768?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Stop extremism, Commission Decision (EU) 2017/1002 of 7 June 2017 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop extremism. Official Journal of the European Union L 152/1 (15 June 2017). Erişim 3 Eylül 2019. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/1002/oj

YK, Yükseköğretim Kanunu (Kanun No. 2547). Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

 • Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yayın Adı alanına Mevzuat Adı, Yayın Kısa Adı alanına ise Mevzuat Adı Kısaltması yazılır.

  Örnek: YK, Yükseköğretim Kanunu

 • EndNote gibi programlarda “md.” kısaltması ve madde numaraları elle yazılır.
 • Was this page helpful?

  22.1. Mevzuat-Resmî Gazete’de” hakkında 8 yorum var.


  1. Hocam, Zotero’da Mevzuat başlığı yok. Resmi Gazete’yi hangi eser türünde Zotero’ya kaydetmeliyiz.

   1. İndirmeler sayfasından indirilen İSNAD Zotero ve Mendeley şablonunun bulunduğu zip dosyası içerisinde her bir veri türünün ne şekilde kaydedileceğini gösteren pdf formatında yardım dosyası yer almaktadır. Yardım dosyasını inceleyiniz.

  2. hocam, aynı kanuna ikinci defa atıf yapmak istediğimde şöyle bir uyarıyla karşılaşıyorum:
   [CSL STYLE ERROR: reference with no printed form.]

   1. Öncelikle İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon eklentisinin güncel olduğundan emin olmak için eklentiyi silip yeniden yükleyin. İSNAD web sitesinden indirdiğiniz şablon dosyasının yer aldığı dosyada bulunan yardım kılavuzlarından veya İSNAD Zotero Kütüphanesi sayfasından istifade ederek verileri doğru şekilde ekleyin.

  3. Hocam aynı dipnotta 3 tane madde numarası vermek istiyorsam maddeleri vürgülle mi ayırmam gerekiyor ?

  Bir Cevap Yazın