1.2. Yayın Etiği Beyanı

Yayına hazırlanan bir çalışma; kitap bölümü, yayımlanmamış bildiri metni ile yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmişse mutlaka çalışmanın ilk sayfasında bu husus belirtilmelidir.

_________________________

* Bu çalışma … danışmanlığında … tarihinde tamamladığımız … başlıklı yüksek lisans/doktora tezi esas alınarak hazırlanmıştır (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, … Üniversitesi, Şehir, Ülke, Yıl). / This article is extracted from my master thesis/doctorate dissertation entitled “…”, supervised by … (Master’s Thesis/Ph.D. Dissertation, … University, City, State, Year).

_________________________

*  Bu makale, … Sempozyumu’nda sözlü olarak sunulan ancak tam metni yayımlanmayan “..” adlı tebliğin içeriği geliştirilerek ve kısmen değiştirilerek üretilmiş hâlidir./ This article is the revised and developed version of the unpublished conference presentation entitled “…”, orally delivered at the …. Symposium.

Tebliğden üretilen çalışmaların araştırma makalesi türünde değerlendirmeye alınabilmesi için yazarın yayın etiği beyanında bulunması gereklidir. Zira tekrar yayım (bilimsel yanıltma, çoklu yayın, duplication), yayın etiğine aykırıdır. Tekrar yayım, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayımlanmışsa bunun dışındaki yayınlar tekrar yayım sayılmaktadır.

 

Tezden Makale Üretmek: Ama Nasıl?

“Tezden makale üretmek, yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmadan önce veya sonra gündeme gelmektedir. Tez tamamlanmadan önce tez verisini kullanarak makale yayımlamak, tezin özgünlüğünü tartışmaya açabilir. Tez tamamlandıktan sonra yayın yapılması daha uygundur. Tezin tamamlanmasından sonra yapılan yayın, araştırmacının ve tezin bilinirliğini artırır. Bununla birlikte tezden yayın üretilirken tezden oluşturulduğunun belirtilmesi gereklidir. Ayrıca makale yazım sürecinde danışman önemli bir katkı sunmuşsa, ikinci yazar olarak belirtilmesi zorunludur. Tezden makale üretmek sadece kopyala-yapıştır işi değildir. Tezden makale üretmek tahmin edildiğinden daha zordur. Editörler ve hakemler aceleyle dönüştürülen bir makaleyi kolaylıkla fark ederler. Bu nedenle tez makaleye dönüştürülürken yoğun emek sarf edilmesi gerekir.

Demir, Abdullah . “Tezden Makale Üretmek: Ama Nasıl?”. Eskiyeni 48 (Mart 2023), 1-6 . https://doi.org/10.37697/eskiyeni.1272818

Was this page helpful?

1.2. Yayın Etiği Beyanı” hakkında 87 yorum var.


 1. Kendi Doktora tezi yayımlanmadan, yayımlanma sürecine giren veya yayımlanan makaleye tezi atıf yapamamak, etiği ihlal eder mi?
  Doktora tezinde; x makale A tez çalışmasından üretilmiş ve Y dergisine yayımlanmak üzere gönderilmiştir ibaresini dipnot yapmak yeterli olur mu?

  1. Makale tezden önce yayımlanmış ise tezde makaleye atıf yapmak gerekir. Makale tezin temel problemini ve cevabını içeriyor ise bu durumda doktora tezi orijinalliğini kaybetmiş olabilir.

   1. Abdullah hocam, yüksek lisans tezinin savunmasına girebilmek için bildiri yayınlamam gerekiyor. Tezimin ölçek kısmı daha sonuçlanmadı, acaba tezimde araştırdığım 3 ayrı alt başlıktan birini bildiri olarak hazırlayabilir miyim ( tezimden üretildiğini belirterek)

    1. Tez bitmeden önce tezin bütününden çıkarılan bir bildiri/makale bence hatalı, tezin orijinalliğini teknik açıdan ortadan kaldıran bir durum. 20 sayfada tezin bütünü ortaya konulabiliyorsa neden sayfalarca tez yapılıyor? Bu sebeple tez bitmeden önce mecburen bildiri sunmak gerekiyorsa tezin orijinalliğini etkilemeyen bir alt başlık veya tez sürecinde ulaşılan ancak teze eklenmeyecek bir konu ele alınabilir.

 2. Hocam ben tezden 2 tane makale çıkardım. İkisi de tezden sonra ancak dipnotta belirtmedim. Ancak her ikisinin de tezden çıktığı başlıktan açık bir şekilde anlaşılıyor ve danışmanım ile birlikte. Bilinçsizlik yüzünden bu duruma dikkat etmedim. Bundan sonra yapabileceğim bir çözüm var mı?

 3. hocam tezimi savunmadan 2 ay önce kongrede özet bildiri olarak sundum. danışmanın dışında doktora tezime yardım eden 3 hocayı da yazdım toplam 5 isim. Tezden makale, kitap veya kitap bölümü yaparsam 3 ismi tekrar yazmalı mıyım

  1. Bilfiil bir çalışmayı kaleme almaya yardım edenler yazılır. Danışman 2. yazardır. Her görüş alınanı yazmaya gerek yok. Metin planlama, yazma, oluşturma ve tashih faaliyetine bilfiil iştirak edenler, ortak yazardır. Diğerlerine Kaynakçadan önce bir cümle ile teşekkür ifadesi eklenir.

 4. Merhaba, doktora tezinden tezin sadece bir kısmıyla tez bitmeden yayın yapıldıysa doçentlik için sorun olur mu nasıl bir yol izlenmelidir?

  1. Doçentlikte “Tezden Üretilen Yayın” kapsamında puan alınması gerekiyor. Bu makalede tezden üretildiğine dair etik beyan ilk sayfada eklenmiş ise kullanılabilir. Ancak burada tezin orijinalliğini ortadan kaldırma riski var. Tez kabul edilmeden tezin temel tezi makale olarak yayımlanmışsa o zaman tezin literatür kısmında bu yayına atıf yapılması gerekir. Makalede tezin orijinal konusu ele alınmışsa, tezin orijinalliği riske girer: Konu makale kapsamında zaten ortaya konulmuş ise teze ne gerek var, denilebilir. Tezden yapılmamasıdır. Benim önerim, tez sürecinde “Bildiri” sunulması, tez kabulü sonrası etik beyan ekli “Makale” yayımlanması. Abdullah Demir

   1. Abdullah hocam, tez yazım sürecinde tezimiz ile ilgili bildiri hazırlarken tezin bütününe yönelik bir bildiri mi olmalı yoksa bir bölümünü mü içermeli ? Tez bitmeden bildiri sunumu nasıl hazırlanmalıdır?

    1. Tez bitmeden önce tezin bütününden çıkarılan bir bildiri/makale bence hatalı, tezin orijinalliğini teknik açıdan ortadan kaldıran bir durum. 20 sayfada tezin bütünü ortaya konulabiliyorsa neden sayfalarca tez yapılıyor? Bu sebeple tez bitmeden önce mecburen bildiri sunmak gerekiyorsa tezin orijinalliğini etkilemeyen bir alt başlık veya tez sürecinde ulaşılan ancak teze eklenmeyecek bir konu ele alınabilir.

     1. Yanıtınız için teşekkür ederim Abdullah hocam, peki tezin orjinalliğinin bozmamak için tezde ele alınan alt başlıklardan birini ölçek verilerini kullanmadan literatür taraması şeklinde bildiri olarak sunulabilir mi ? Bu da tezden oluşturulmuş bir yayın sayılır mı üniversite tezden oluşturulmasını istiyor çünkü.

     2. Abdullah hocam, bildiri özetimiz kabul olduktan sonra 10-15 sayfalık sunu yapıp ardından tam bildiri metni yollamaz isek daha sonra tezimizin makalesini yayınlayabilir miyiz ?
      1- Yani tez savunmasından önce bildiri özeti sonra bildiri sunusu, tezin kabulünden sonra tezin makalesi hazırlanırsa etik ihlal olur mu ?
      2- Bildiri özeti hazırlarken ve sunarken “ bu bildiri …… tezden oluşturulmuştur” ibaresini kullanmamız gerekiyor, peki sonrasında hazırladığımız makale de atıfı neye yapacağız ?
      “ Bu makale…… kongrede bildiri olarak sunulmuştur” mu yoksa “ bu makale …… tezden oluşturulmuştur” atıfı mı uygundur.

     3. Ayrıntılı konularda tez danışmanınız ile görüşebilirsiniz.Konuya dair teorik görüşüm budur:
      Tez bitmeden önce tezin bütününden çıkarılan bir bildiri/makale bence hatalı, tezin orijinalliğini teknik açıdan ortadan kaldıran bir durum. 20 sayfada tezin bütünü ortaya konulabiliyorsa neden sayfalarca tez yapılıyor? Bu sebeple tez bitmeden önce mecburen bildiri sunmak gerekiyorsa tezin orijinalliğini etkilemeyen bir alt başlık veya tez sürecinde ulaşılan ancak teze eklenmeyecek bir konu ele alınabilir.

 5. Merhabalar Abdullah Bey. Bu konu bağlamında bir sorum olacaktı. Vakit ayırabilirseniz memnun olurum. Hocam benim tezimin iki ana konusu vardır. Konulardan birisi yeni bir çalışma alanıdır ve Türkçe literatürde henüz konuyla ilgili bir çalışma yoktur. Bu sebeple tezin kavramsal çerçevesi ile ilgili olan bu konuyu bir literatür inceleme makalesi olarak yazdım ve makale yayımlandı. Makale tamamen teorik ve literatüre dayalı bir çalışmadır. Ancak tezde karma yöntem kullanılacaktır. Yani hem nicel ölçümlere dayalı analizler hem de nitel görüşmelere dayalı yorumlar olacaktır. Bu anlamda yukarıda sizin vurguladığınız gibi makale tezin tamamını kapsamıyor ve tezi gereksiz kılmıyor. Sadece tezin kavramsal çerçevesi ve ilgili araştırmalar bölümünde yayımlanan makaleden yararlanacağım. Bu kısa izahtan sonra benim şu sorularım olacaktı: Makalede geçen metin (cümleler, paragraflar) teze nasıl aktarılmalıdır? İfadeler olduğu gibi aktarılabilir mi, yoksa anlam korunarak ifadeler yeniden mi yazılmalı? Kendinden intihal ve intihal tarama raporu bağlamında bu sorulara yanıt verebilirseniz müteşekkir olurum. Ayrıca konuyla ilgili kesik bıraktığım bir nokta varsa onu da izah ederseniz makbule geçer. İlginiz için şimdiden teşekkürler hocam.

  1. Eser sizin veya başkasının fark etmez, aynen alıntıladığınız yerlerde ALINTI, mana olarak aktardığınız yerlerde ATIF yapmalısınız. Araştırmacının kendini tekrar etmesi gelişmeye engeldir, bu sebeple tezinizin o kısımlarında atıf ve alıntı yaparak özgün bir metin oluşturmanız gerekir.

   1. Alıntı ve atıf konusunda elbette haklısınız hocam. Sadece makalede bana ait olan ifadeleri (alıntılı/atıflı veya özgün) manayı koruyarak yeniden yazmam şart mı demek istedim. Açıklamanızda ona da cevap verdiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar hocam.

 6. Merhaba,
  Doktora savunması öncesi tezden üretilmiş bir bildiri sundum. Bildirinin özet kitabı yayınlandı ve özette doktora tezinden üretildiği yazıyor. Ancak öğrendim ki tam metinler de ayrıca yayınlanacak ve “uluslararası kitap bölümü” şeklinde değerlendirilecek. Tam metinlerin yayınlanması doktora savunması sonrasına tekabül ediyor. Ancak aynı konunun hem özet, hem kitap bölümü hem de doktora tezi olmasında bir sakınca olur mu? Bildirinin tam metnini yayından çekmeli miyim? Bu arada tam metinde konu her ne kadar aynı olsa da yeni cümlelerle yazdım ve tezde yer verdiğim tüm önermelere yer vermedim.

  1. Hem özet hem tam metin, etik beyan eklenerek bildiri kitabında yayımlanabilir, sorun olmaz. Bildiri metni hangi isimle yayımlanırsa yayımlansın ÖZGÜN TELİF KİTAP BÖLÜMÜ sayılmaz, kitap bölümü olarak özgün kitap/araştırma kitabı olmaz. Tam metin, bildiri sunulduğunun ispatı için ve bilgiyi yaymak için düşünülebilir. Bildiri tam metni kitap içinde yayımlanırsa artık makale olarak yayımlanamaz. Tam metinde hem bildiriye hem doktora tezine atıf gerekir.

 7. Merhabalar Abdullah Bey, doktora savunması öncesi tezimden almadığım (ayrıca yazdığım ve tezimin içeriğinden oldukça farklı) bir makalemi yayınlayacağım. Fakat makale başlığım, makalemin tezden çıkarılmış olabileceği izlenimi verebilecek şekilde ve değiştirmem de pek mümkün değil. Makalemde tezden üretilmiştir gibi bir dipnota da yer vermeyeceğim, ileri de bu durum makalemin tezden üretilmiş yayın olarak değerlendirilmesine sebep olur mu?

  1. Makale tezden önce ise etik beyan sorunu olmaz. Bu durumda başka bir risk var. Makalede ele alınan ve sonuca ulaşılan konu, tezin ana konusu ise tezinizin orjinalliği zarar görür. DR orijinal değil ise red edilir. Makalede ele alınan konu tezde de ele alınıyorsa, makaleye tezden atıp yapılmalıdır.

 8. Hocam merhabalar, yüksek lisans tezimin verileriyle bir tam metin bildiri basıldı ve de farklı verileriyle bir yayın yaptım. Bu duplikasyona etik ihlale yol açar mı?

 9. Sayın Abdullah Demir,
  Doktora tezimden uluslararası endeksli bir yayın ürettim. Tezimin klinik çalışması sırasında etkisini incelediğim bir tedavi yöntemi hakkında alanımdaki literatür derlemesini içerecek şekilde bir kitap bölümü yazmam doçentlik başvurusunda tezden üretilmiş kitap bölümü şeklinde yorumlanabilir mi?
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Aras Hocam; Bahse konu tedavi yöntemi tezinizde yer alıyorsa ve o yöntemle ilgili literatür derlemesini tezinizde zaten değerlendirmişseniz, juri o kitap bölümünü tezden üretilme şeklinde yorumlayabilir. İkinci olarak literatür derlemesi, “telif araştırma kitabı” olarak da sayılmayabilir. Bu konuda alan hocalarınızın görüşünü alabilirsiniz.

   1. Merhabalar Hocam. soracağım soru biraz kapsam dışı ama yardımcı olursanız çok sevinirim. Doktora tezimden iki makale çıkarmayı planlıyorum. Ancak doktora sürecime neredeyse katkısı olmadığı için danismanimin adını yazmak istemiyorum. Bu etik ihlale girer mi? Yani katkısı olsun ya da olmasın tez makalelerine danışman adı eklemek şart mi? Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

    1. Teorik olarak teze danışman katkısı olduğu kabul edilir. Ancak uygulamada danışman katkısının olmadığı durumlar da olabilir. Katkısı var ve yazılmaz ise etik sorun olur; katkısı olmadığı halde yazılır ise haksız veya hediye yazarlık söz konusu olur. Dolayısı ile bu konuda öğrenci ve danışman, katkı oranlarına göre karar vermelidir. TR Dizin artık birden fazla yazarlı makalelerde katkı oranının belirtilmesini şart koşmaktadır. Örnek şablon: https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/23413

 10. Hocam merhaba, öncelikle cevaplarınız ve bize yol gösterdiğiniz için teşekkür ederim.
  Doktora tezim öncesi tezin önemli bir bölümü ile ilgili makale yazdım ve yayınladım. Ancak doktora tezimin diğer önemli 2 bölümü daha var. Tezimi bütün bölümleri ile kitaplaştırırsam Doçentlikte puan olarak kitabı kullanabilirmiyim?
  Ayrıca kitaplaştırmayı tercih etmeyip diğer bir seçenek olarak tezimin diğer 2 bölümü ile ilgili ayrı ayrı 2 makale yazabilir miyim? Böylece bu makalelerden puan alabilir miyim?
  Konuyu etik ve doçentlik puanı açısından değerlendirirseniz çok memnun olurum. Saygılarımla.

  1. Doçentlikte tezden üretilme yayın kategorisinde makale veya kitap türlerinde belli bir puan alırsınız. Tezden üretilen makaleleri ORİJİNAL ARAŞTIRMA MAKALESİ olarak doçentlik başvurunuzda kullanamazsınız. Etik açıdan aynı araştırma DİLEMLEME amacı ile birden fazla çalışmaya/makaleye bölünürse bu etik ihlale girebilir. Dilimleme nedir bakılabilir. Bk. DİLİMLEME.

 11. Hocam merhaba, tezden yayın yaparken yazar sayısında bir kısıtlama var mıdır? Sadece tez sahibi ve danışmanı olmak zorunda mıdır? Yoksa teze katkısı olanlara yazabilir miyiz? Bununla ilgili bir kriter mevcut mudur? Teşekkürler.

 12. Merhabalar;
  Tamamlanmış bir yüksek lisans tezinin ufak bir kısmından yazılacak özet bildiri için, tezin bir kısmından üretildiği yazılmalı mıdır?
  Özet danışman tarafından yazıldıysa ve tez çalışmasında danışman katkısı yüzde 70 civarında ise özet bildiride ilk isim danışman yazılabilir mi?

 13. Hocam merhabalar 2016 yılında yaptığım 150 hastayı içeren tıpta uzmanlık tezime daha sonra 40 hasta daha ilave ederek çalışmanın yöntem ve method kısmı aynı olacak şekilde makaleye dönüştürdüm ve yayınladım. Bu şekliyle tezden üretilen yayın statüsünü karşılarmıyım. Teşekkür ederim.

  1. Makale ilk sayfasında “Bu çalışma şu tarihte tamamlanan şu teze dayanmaktadır” şeklinde etik beyan ekli mi? Ekli değilse eklenmesi gerekir. Ekli ise bu çalışmayı Doçentlikte tezden üretilen yayın kategorisinde kullanabilirsiniz.

 14. Hocam merhaba,
  Ben yüksek lisans tezimin içindeki bir başlıkla ilgili bir bildiri sunmak istiyorum. Bildiri sunmak istediğim konu tezimde yer alan bir alt başlık aslında. Bir başka deyişle tezim bir insan hakkını konu alıyordu, bu hakkın bağlantılı olduğu haklardan bir başkasını incelemiş ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymuştum. Bildiri sunmak istediğim hak Türkiye’de hiç tartışılmamış bir konu. Ben bunu bildiride sunarken yüksek lisans tezime atıf yapmalı veya not düşmeli miyim? Aynı zamanda tezim kitap olarak da yayınlandı. Şimdiden teşekkürler.

  1. Merhabalar
   Bildirinin özü, tezde başlık veya bölüm olarak yer alıyorsa etik beyanda bulunmak, bu bildiri tezimizde yer alan şu başlığın geliştiriliş halidir demek gereklidir.

 15. Merhabalar, öncelikle herkesi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. Doktora tezimden ürettiğim bir makaleyi danışmanımla birlikte yayınladım. Doktora tezinden üretilen ikinci makalede danışmanımın emeği olmadığı için ikinci yazar olarak ismini yazmadım. İleride doçentlik başvurusunda sorun olur mu?

  1. Tez hazırladığınız Enstitünün mevzuatına bakmalısınız, bazı üniversiteler tezden üretilme tüm çalışmalarda danışman adının bulunmasını zorunlu tutuyor; bazı bilim alanlarında da danışman adı mutlaka isteniyor. Bu durumu, kendi doçentlik alanınızdan tecrübeli hocalarınıza sorabilirsiniz.

 16. Merhaba, yüksek lisans tezim henüz bitmedi fakat kendime uygun bir kongrede bildiri yayınlatmak istiyorum. Açıkçası tezimin sonuç kısmında bir alan çalışması yapacağım ve henüz bu kısım ve sonuçlar hazır değil. Bu durumda hazırlayacağım bildirinin tezden üretilmiş bir yayın olması için erken mi olur ben tezimin genel hedeflerini ve problemlerin tanımlandığı kısmıyla bir bildiri yapmayı düşünüyorum. Şimdiden teşekkürler..

  1. Bu durumda sunmayı düşündüğünüz bildiri tezden üretilmiş olmaz. Aynı konular tezinizde yer alacaksa bu bildiriye atıf yapmanız gerekir. Ayrıca bildiri tezinizin temel problemi ve buna dair elde ettiğiniz sonuçları içerirse bu durumda da tezinizin orijinalliği kaybolur.

   1. Aslında tezimin araştırma kısmındaki bir konu olacak, fakat tezimin temel problemine de değinmiş olacağım. Tezimin çok daha kapsamlı ve farklı sonuçları olacak… Yine de orijinalliği zedelenmiş olur mu ?

 17. Merhaba! Doktora tezimden ürettim bir kitap bölümünden sonra makalesini yayınlamamda etik ihlal olur mu? Teşekkür ederim.

 18. Merhaba Abdullah Bey,
  Yüksek lisans tezimden bir makale ürettim, makalenin ilk sayfasında bunu belirteceğim. Benim sorum şu: Makalenin adı, tezin adı ile birebir aynı olabilir mi? Yoksa farklı olmak zorunda mı?

  1. Aynı olabilir ancak sorun şu: 120 sayfalık bir teze ele aldığınız konuyu 20 sayfa makalede nasıl işleyeceksiniz? Bu çok kolay değil. Bu yüzden tez başlığı ve içerik daraltılmalı

 19. Abdullah Hocam merhabalar, doktora tezimden SCI dergide makale yayınlattım ancak metod kısmında tezde yazmadığım bir bölümü bilinçsizlik yüzünden eklediğim için sorun olur diye düşünüyorum doçentlik başvurusunda. o nedenle SCI makalede kullanmadığım diğer verilerden oluşan türkçe bir makale hazırladım ve yayın sürecinde.şuan. ben doçentlik başvurusu sırasında sadece türkçe makaleyi göstereceğim tezden üretilmiştir diye, sorun olur mu sizce? Birde tezden üretildiğini makalenin ilk sayfasında yazmak zorundamıyım? ben kaynaklardan önce belirtim düzeltmeli miyim?

 20. Abdullah Hocam rica etsem sizden tel numaranızı alabilir miyim? Daha ayrıntılı konuşmak istiyorum, danışmanım ilgilenmediği için kimseye soramıyorum bu konularda her hangi birşey, şimdiden çok teşekkür ederim..

 21. Abdullah bey iyi akşamlar, ben yayınlanmış tezimden aynı başlıklı bir makale hazırladım. gönderdiğim dergi teze atıf yapmamı istiyor, cümleleri değiştirmelisiniz diyor. ancak tezimdeki tabloları ve resimleri kullandığım için hangi birini değiştireyim anlayamadım ben. yukarıdaki yorumlardan yola çıkarak makalenin ilk sayfasında durumu belirtmem tezime atıf için yeterli olur mu

  1. 1. Tezden yayımlanan makalelerde ilk sayfada ETİK BEYAN (bk. İSNAD) eklenmelidir.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/1-yayin-etigi/yayin-etigi-beyani/
   2. Tezden makale yayımlamak demek tezden belli paragraf ve sayfaları yayımlamak değildir. Çalışma kendinizin de olsa ATIF ve ALINTI KURALLARINA (bk. İSNAD) uyulmalıdır. Tezinizden ALINTI yaptıysanız bu makalede alıntı gibi kaynak gösterilmelidir.https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/20-atif-ve-alinti-yapmak/
   3. Tezde 100 sayfada anlatılan bir konu makalede 20 sayfada anlatılabiliyor, temellendirilebiliyor ve ispatlanabiliryorsa tez neden 100 sayfa? Tez ile makalenin aynı başlıkta olması, 20 sayfada tezin iddiasının ortaya konulduğu anlamına gelirki bence uygun değil. Makale demek dar bir başlık ve konuda iddianın ortaya konulmasıdır.
   4. Tezden makale üretilirken danışman ile de istişare edilmelidir. Bu konuyu danışmanınız ile görüşmenizi öneririm.
   5. İyi bir araştırmacı tekrara düşmekten kaçınmalıdır.

 22. Abdullah hocam merhaba,
  Doktora tezimin tüm bölümlerini danışmanımın önerisiyle kitap olarak bastırdık. Ancak kitapta tezden üretildiğine dair bir ibare yok. 2013 tarihli olduğundan o dönemlerde bu kadar detaylı bilinmiyordu etik konusu. Kesinlikle kötü bir niyet olmadan yapılan bu durum, doçentlik başvuru sisteminde yapılan ilişkilendirme ile aşılabilir mi? Yoksa söz konusu kitabı beyannameye koymamalı mıyım?
  Eğer beyannameye koymazsam sizce, jüri tezden problem olduğu gibi yanlış bir kanıya varabilir mi?
  Tezin tamamı kitap olarak basıldığından, duplikasyona sebep olmaması için tezden yeni yayında üretmek de istemiyorum.
  Fikriniz benim için çok önemli.

  1. Merhabalar
   1- Yayıcıya mail ile bilgi verilerek yeni baskılarda önsöze tezden üretilme olduğu bilgisini ekleyeceğinizi, yeni baskı öncesinde haberdar olmak istediğinizi yazmanız iyi olur.
   2- Sistemden ilişkilendirme yapılmalı.
   3- Aldatma kasdı olmadığı sürece bu durum sorun olmaz diye düşünüyorum. Ancak dosyayı fiziki olarak da gönderecekseniz etik beyana dair yayıncıya yazdığınız mail bildirimini kitabın içine koymanız iyi olur.

 23. Abdullah hocam merhabalar, tezimden çıkardığım bir yayınım var. Armağan da makale olarak yayınlandı. Makaleyi gönderirken tezden türedildiğini mailde belirtmiştim. Ancak armağan çıktığında bu ifade dipnotta yer almıyordu. Yakın zamanda öğretim üyesi kadrosuna başvuracağım. Bu durum benim atanmama engel teşkil eder mi? Ne yapmalıyım? Yol gösterirseniz çok sevinirim.

  1. Merhabalar
   Yayıcıya mail ile bilgi verilerek yeni baskılarda çalışmaua tezden üretilme olduğu bilgisini ekleyeceğinizi, yeni baskı öncesinde haberdar olmak istediğinizi yazmanız iyi olur.
   Bu yayını bu hali ile atamada kullanmamanızı öneririm.

 24. merhabalar ABDULLAH HOCA, tıpte uzmanlık tezimi 2017de yaptım. doçentlik için yayın yapmak gerekiyor. bunun için belirli bir süre ya da şart var mıdır? yazılacak yayının başlığı aynı olmak zorunda mı? ayrıca yazılacak makale için tez danışmanı dışında başka isim yazmak zorunlu mu?

  1. Bildiri genellikle 15-20 dakika süreye ve 15-120 sayfa uzunluğa sahiptir. YL tezini bu süre ve sayfa hacminde sunabiliyorsan tabii. Bunun yerine tezde ele alınan bir konuyu sunmak daha iyi olabilir.

 25. İki yayında da bir kelimenin tanımının geçmesi ikinci yayının ilk yayından üretilmiş olduğunu gösterir mi? Diyelimki fetret ve nübüvvet diye iki çalışma yapıldı. İkisinde de İbn Manzurdan resul kelimesine atıf yapılması, ikinci yayının birincisinden üretildiğine dair bir sebep olabilir mi?

 26. Hocam merhabalar, ben doktora yapıyorum ve doktora mezuniyet şartı olarak tezin bildiri olarak sunulması şartı var, bu durumda bildiriye tezden üretilmiştir ibaresini eklemem yeterli olur mu?
  Bu durum ileride doçentlik başvurusunda problem olur mu?

 27. Hocam tezi kitap olarak yayınladım.Daha sonra telden alıntı yapmadan büyük bir kısmını aynen makalede yayınladım.Yayınlarxan birini doçentlikte kullanabilir miyim.Bu suç 10 yıllık zaman aşımına uğradı mı.dergiye telden üretilmiştir dersek kurtarır mıyım.tez 2002 de makale 2005 de yayınlandı.Şimdi benim akademik hayatım bitti mi

  1. “Daha sonra telden alıntı yapmadan büyük bir kısmını aynen makalede yayınladım”. Bu olmamış, Editör, dergi fark etmedi mi? Araştırmacı kendi kendini tekrar etmemeli; atıf-alıntıya uymalı. Kendi çalışmasından bile atıf-alıntıya uymadan almamalı (https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/akademik-yazim/20-atif-ve-alinti-yapmak/). Bu makaleye 1) tezden üretildiği etik beyanı eklenmeli. 2) Bu makale atama-yükselme, doçentlikte bence kullanılmamalı. Zaten adı “makale” olsa da özgün makale değil, tezin kopyala-yapıştır hali. Etik ilkelere dikkat etmek gerekir sonrası için de.

 28. Hocam merhaba,
  Doktora tezimi danışmanımın da önerisiyle 3 ayrı bölüme ayırarak her bölümü makaleleştirdim ve üçü de yayınlandı. Doktora tezimi ise henüz savunmadım. Tez yazma aşamasındayım. Benim sorularım şunlar olacak. Bilgim olmadığından kaynaklı 3 makalede de tezden üretildiğine dair bir ibare belirtilmedi. Bu ne gibi bir sıkıntı oluşturabilir? Sizin görüşünüz nedir? İleride doçentlik başvurusunda bu makaleleri kullanamaz mıyım? Makalelere sonradan ekleme yaptırabilir miyim çalışmaların tezden türetildiğine dair?

  1. Makalelerin, tez savunmasından önce yayımlanması iyi olmamış. 3 makale ile tez konusu ortaya konulabiliyor ise 3-4 yıl neden doktora yapıldı? Teknik açıdan doktora tezinin literatür kısmında bu makalelerinize atıf yapmanız gerekecek. Çünkü bu makaleler kronolojik açıdan tezden önce yayımlanmış görünüyor. Makalelerin yayımlanması, doktora tezinin orijinalliğini yitirmesine sebep olmuştur, denebilir. Doktora jürisi bunu öğrendiğinde tezi kabul etmeyebilir. Bu makaleler tezden üretildi ise etik beyan eklenmeliydi. Bu beyanın eklenmesi de tez savunmasından önce yayımlandığı düşünüldüğünde zaten olamazdı. Ben olsam bu çalışmaları yayımlamazdım, tez savunmasından sonraya bırakırdım. Şu an durumu tez jurisine/TİK izleme üyelerine iletip karara varabilirsiniz.

 29. Merhaba hocam, yüksek lisans tezimden bir makale üretip danışmanımın ismiyle birlikte bir dergide yayımlamıştım. Şimdi de tezimin içinde bir bölüm olmayan ancak tezde birkaç sayfada anlattığım bir konu üzerine hazırlanmış ve başka bir alanın verileriyle genişletilmiş çalışmayı bir sempozyuma bildiri olarak göndereceğim. Tam metinde “tezden üretilmiştir” ibaresini eklemem gerekir mi? Yoksa sadece teze atıf yapmak yeterli olur mu? Bir de danışman ismini eklememek etik ihlaline girer mi?

 30. Hocam merhaba ben yuksek lisans yayın sartimi saglamak icin bir kongreye ozet bildiri yolladim yuksek lisans konumla ilgili ama tezim daha yayinlanmadı ve sonuçlar kısmını yazmadim sozlu olarak bildiri sunarken sonuçlar kısmına gelindiginde arastirma konusunun daha bir sonuca varmadigini mi belirtmem gerekiyor bu kabul edilir mi?

   1. Merhabalar hocam Dr tezimden savunma öncesi alt başlıklarda iki adet bir tam birde özet bildiri yaptım. Ancak hazırlanmakta olan tez çalışmasından üretilmiştir dip notunu unuttum. Bu sorunu nasıl çözebilirim

 31. Abdullah Hocam,
  Tezi basmak doçentlikte yayın sayılır mı.Aynı tezden makale çıkardım.Burada dilimleme yaptım ve tezi kaynak göstermedim.Bu işi nasıl çözebilirim Hocam

  1. Tezden Üretilen Çalışmalar kategorisinde tezin kitap hali kullanılabilir. Tezden makale de yayımlanabilir. Zaten o kategoriden alınabilecek üst puan sınırı belli. Tezden üretilen makalelere, tezden üretildiğine dair etik beyan eklenmeliydi. İlgili dergiye ulaşarak düzeltme talep edebilirsiniz.

 32. Merhabalar,
  Yüksek lisans tezim bitme aşamasına. Ancak henüz savunmaya girebilmek için gerekli olan yayın şartını yerine getirmedim. Bazı sorularım vardı:
  1. Bildiri özeti yazıp sunmak (tam metin yazmadan) savunmaya girebilmek için yeterli midir? (Selçuk üniversitesi YL. öğrencisiyim)
  2. Tez konum ” Dilbilimsel tercihlerin kelamî ve fikhî ihtilaflara etkisi ” bildiri konum ise ” dilbilimsel tercihlerden kaynaklı görüş ayrılıklarının meallere yansıması ” . Bildiri konum tez içerisinde başlık ya da alt başlık şeklinde geçmiyor. Ancak konular benzer olduğu için kaynaklarda ve örneklerde benzerlikler olacaktır. Bu durumda yine de tezden faydalandığımı dile getirmeli miyim?
  3. Tezden faydalandığım yazmam gerekiyorsa nerede yazmam gerekiyor, özet bölümünde mi bildiride mi?

  1. 1) Üniversiteniz Lisansüstü Yönetmeliğinize bakabilir, danışman hocanıza sorabilirsiniz.
   2) Bildiri hazırlanmasında tez içeriğinden yararlanmışsanız etik beyan gereklidir, içeriği siz bilirsiniz.
   3) Etik beyan ikinci çalışmada olur. Tez birinci bildiri ikinci ise bildiride.
   Bu tür konular önemli, biz buradan ayrıntılı cevap veremeyiz, danışmanınız ile görüşmeniz iyi olur.

 33. Abdullah Hocam Merhaba, YL tezim bitti ve mezun oldum. Tezimde yer alan bazı verilerden yeni bir alt başlık oluşturarak bir makale hazırladım. Ancak danışmanım bildiri şeklinde bir sempozyumda sunmam teklifinde bulundu. Bildiri özeti ya da tam metin olarak bildiri kitabında yayınlanması hazırlamış olduğum makalenin başka dergide yayınlanabilmesi açısından etik ihlale sebep olur mu? Ayrıca tezden oluşturulmuş bu bildiri ve makalede farklı yazarlara yer verilebilir mi?Şimdiden teşekkür ederim.

 34. Abdullah hocam merhaba,
  bir danışman hoca kendi öğrencisinin tezinden üretilmiş bir makaleyi, kendi doçentlik başvurusunda orijinal araştırma kapsamında kullanabilir mi? teşekkürler

 35. Abdullah hocam merhaba,
  -Doktora tezimden yayın çıkarırken yayının tez ile aynı başlıkta olması gerekli midir?
  -Doktora tezimde hasta ve kontrol grubu bulunmakta, hasta grubunun sayısını artırarak uyguladığım ölçek ile 2. makaleyi yazabilir miyim?

Bir Cevap Yazın