1.2. Yayın Etiği Beyanı

Yayına hazırlanan bir çalışma; kitap bölümü, yayımlanmamış bildiri metni ile yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmişse mutlaka çalışmanın ilk sayfasında bu husus belirtilmelidir.Tebliğden üretilen çalışmaların araştırma makalesi türünde değerlendirmeye alınabilmesi için yazarın yayın etiği beyanında bulunması gereklidir. Zira tekrar yayım (bilimsel yanıltma, çoklu yayın, duplication), yayın etiğine aykırıdır. Tekrar yayım, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayımlanmışsa bunun dışındaki yayınlar tekrar yayım sayılmaktadır.

Was this page helpful?

1.2. Yayın Etiği Beyanı” hakkında 12 yorum var.


 1. Kendi Doktora tezi yayımlanmadan, yayımlanma sürecine giren veya yayımlanan makaleye tezi atıf yapamamak, etiği ihlal eder mi?
  Doktora tezinde; x makale A tez çalışmasından üretilmiş ve Y dergisine yayımlanmak üzere gönderilmiştir ibaresini dipnot yapmak yeterli olur mu?

  1. Makale tezden önce yayımlanmış ise tezde makaleye atıf yapmak gerekir. Makale tezin temel problemini ve cevabını içeriyor ise bu durumda doktora tezi orijinalliğini kaybetmiş olabilir.

 2. Hocam ben tezden 2 tane makale çıkardım. İkisi de tezden sonra ancak dipnotta belirtmedim. Ancak her ikisinin de tezden çıktığı başlıktan açık bir şekilde anlaşılıyor ve danışmanım ile birlikte. Bilinçsizlik yüzünden bu duruma dikkat etmedim. Bundan sonra yapabileceğim bir çözüm var mı?

 3. hocam tezimi savunmadan 2 ay önce kongrede özet bildiri olarak sundum. danışmanın dışında doktora tezime yardım eden 3 hocayı da yazdım toplam 5 isim. Tezden makale, kitap veya kitap bölümü yaparsam 3 ismi tekrar yazmalı mıyım

  1. Bilfiil bir çalışmayı kaleme almaya yardım edenler yazılır. Danışman 2. yazardır. Her görüş alınanı yazmaya gerek yok. Metin planlama, yazma, oluşturma ve tashih faaliyetine bilfiil iştirak edenler, ortak yazardır. Diğerlerine Kaynakçadan önce bir cümle ile teşekkür ifadesi eklenir.

 4. Merhaba, doktora tezinden tezin sadece bir kısmıyla tez bitmeden yayın yapıldıysa doçentlik için sorun olur mu nasıl bir yol izlenmelidir?

  1. Doçentlikte “Tezden Üretilen Yayın” kapsamında puan alınması gerekiyor. Bu makalede tezden üretildiğine dair etik beyan ilk sayfada eklenmiş ise kullanılabilir. Ancak burada tezin orijinalliğini ortadan kaldırma riski var. Tez kabul edilmeden tezin temel tezi makale olarak yayımlanmışsa o zaman tezin literatür kısmında bu yayına atıf yapılması gerekir. Makalede tezin orijinal konusu ele alınmışsa, tezin orijinalliği riske girer: Konu makale kapsamında zaten ortaya konulmuş ise teze ne gerek var, denilebilir. Tezden yapılmamasıdır. Benim önerim, tez sürecinde “Bildiri” sunulması, tez kabulü sonrası etik beyan ekli “Makale” yayımlanması. Abdullah Demir

 5. Merhabalar Abdullah Bey. Bu konu bağlamında bir sorum olacaktı. Vakit ayırabilirseniz memnun olurum. Hocam benim tezimin iki ana konusu vardır. Konulardan birisi yeni bir çalışma alanıdır ve Türkçe literatürde henüz konuyla ilgili bir çalışma yoktur. Bu sebeple tezin kavramsal çerçevesi ile ilgili olan bu konuyu bir literatür inceleme makalesi olarak yazdım ve makale yayımlandı. Makale tamamen teorik ve literatüre dayalı bir çalışmadır. Ancak tezde karma yöntem kullanılacaktır. Yani hem nicel ölçümlere dayalı analizler hem de nitel görüşmelere dayalı yorumlar olacaktır. Bu anlamda yukarıda sizin vurguladığınız gibi makale tezin tamamını kapsamıyor ve tezi gereksiz kılmıyor. Sadece tezin kavramsal çerçevesi ve ilgili araştırmalar bölümünde yayımlanan makaleden yararlanacağım. Bu kısa izahtan sonra benim şu sorularım olacaktı: Makalede geçen metin (cümleler, paragraflar) teze nasıl aktarılmalıdır? İfadeler olduğu gibi aktarılabilir mi, yoksa anlam korunarak ifadeler yeniden mi yazılmalı? Kendinden intihal ve intihal tarama raporu bağlamında bu sorulara yanıt verebilirseniz müteşekkir olurum. Ayrıca konuyla ilgili kesik bıraktığım bir nokta varsa onu da izah ederseniz makbule geçer. İlginiz için şimdiden teşekkürler hocam.

  1. Eser sizin veya başkasının fark etmez, aynen alıntıladığınız yerlerde ALINTI, mana olarak aktardığınız yerlerde ATIF yapmalısınız. Araştırmacının kendini tekrar etmesi gelişmeye engeldir, bu sebeple tezinizin o kısımlarında atıf ve alıntı yaparak özgün bir metin oluşturmanız gerekir.

   1. Alıntı ve atıf konusunda elbette haklısınız hocam. Sadece makalede bana ait olan ifadeleri (alıntılı/atıflı veya özgün) manayı koruyarak yeniden yazmam şart mı demek istedim. Açıklamanızda ona da cevap verdiniz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar hocam.

Bir Cevap Yazın