1.2. Yayın Etiği Beyanı

Yayına hazırlanan bir çalışma; kitap bölümü, yayımlanmamış bildiri metni ile yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmişse mutlaka çalışmanın ilk sayfasında bu husus belirtilmelidir.Tebliğden üretilen çalışmaların araştırma makalesi türünde değerlendirmeye alınabilmesi için yazarın yayın etiği beyanında bulunması gereklidir. Zira tekrar yayım (bilimsel yanıltma, çoklu yayın, duplication), yayın etiğine aykırıdır. Tekrar yayım, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayımlanmışsa bunun dışındaki yayınlar tekrar yayım sayılmaktadır.

Was this page helpful?

1.2. Yayın Etiği Beyanı” hakkında 5 yorum var.


  1. Kendi Doktora tezi yayımlanmadan, yayımlanma sürecine giren veya yayımlanan makaleye tezi atıf yapamamak, etiği ihlal eder mi?
    Doktora tezinde; x makale A tez çalışmasından üretilmiş ve Y dergisine yayımlanmak üzere gönderilmiştir ibaresini dipnot yapmak yeterli olur mu?

    1. Makale tezden önce yayımlanmış ise tezde makaleye atıf yapmak gerekir. Makale tezin temel problemini ve cevabını içeriyor ise bu durumda doktora tezi orijinalliğini kaybetmiş olabilir.

  2. Hocam ben tezden 2 tane makale çıkardım. İkisi de tezden sonra ancak dipnotta belirtmedim. Ancak her ikisinin de tezden çıktığı başlıktan açık bir şekilde anlaşılıyor ve danışmanım ile birlikte. Bilinçsizlik yüzünden bu duruma dikkat etmedim. Bundan sonra yapabileceğim bir çözüm var mı?

Bir Cevap Yazın