13. Kavramların Yazımı

Arapça, Latince vb. yabancı kökenli kavramlar ilk geçtiği, tarif edildiği ve vurgulanması gerektiği yerlerde eğik yazılır.

Arapça kavramların içinde ve sonunda geçen harekesiz ayn harfleri, hemze (’) değil, ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Fürû‘ gibi.

Bir sessizden sonra hece başında bulunan ayn (‘) ve hemze (’) gösterilir. Ör. Mut‘im, Cüz’î.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

Bir Cevap Yazın