13. Kavramların Yazımı

Arapça, Latince vb. yabancı kökenli kavramlar ilk geçtiği, tarif edildiği ve vurgulanması gerektiği yerlerde eğik yazılır.

Arapça kavramların içinde ve sonunda geçen harekesiz ayn harfleri, hemze (’) değil, ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Fürû‘ gibi.

Bir sessizden sonra hece başında bulunan ayn (‘) ve hemze (’) gösterilir. Ör. Mut‘im, Cüz’î.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın