13.7. Tez-Tıpta Yan Dal Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi/Minor Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Bal, 2014).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Bal, 2014).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Bal, 2014, 50-51).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Bal, Ayşe Zeynep. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler. Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın