2.2. Kitap-Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Sezgin, GAS, 1/48-56.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

 • Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.

  Örnek: Soyadı, Adı

  Topaloğlu, Bekir

  Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

  Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.
 • Was this page helpful?

  2.2. Kitap-Tek Yazarlı” hakkında 24 yorum var.


   1. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.
    İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.
    İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

  1. aynı yazarın iki farklı eserini dipnotta vereceksek araya ;eser ismi şeklinde kullanmak uygun mu?

  2. Hocam eser isimleri ve müelliflerini zotero’ya kaydederken transkiripsiyon kullanılacak mı?

   1. Transkripsiyon kullanımı İSNAD Sistemi tarafından tavsiye edilmektedir ancak zorunlu değildir. Tezi teslim edeceğiniz Enstitü veya makaleyi göndereceğiniz Dergi zorunlu tutuyor mu kontrol etmekte fayda vardır.

  3. hocam buharinin farklı bablarından aldığım hadisleri peşpeşe atıf yaparken ayn.müellif şeklindemi yazmam gerekir

  4. Abdullah bey merhaba. Eserin yazarı tek ama yayına hazırlayan kişi var ise nasıl dipnot vermeliyiz. Mesela; Nahid Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, hz. Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Şule Yayınları, 1998).

   1. Nahit Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, haz. Ertuğrul Düzdağ (İstanbul: Şule Yayınları, 1998), 57.

  5. Merhabalar,
   Risale mecmularının içindeki risale ile üç-dört kitaptan oluşmuş eserlerin içindeki kitapların dipnot ve kaynakça gösterimini nasıl yapacağız?
   Meselâa Câhiz’in Halku’l-Kur’ân risalesi Resâ’ilü’l-Câhiz’in 3. cildinde geçiyor. Ya da Cüşemi’nin, et-Tabakatâni’l-hâdiyete isimli eseri Fadlü’l-i‘tizâl ve tabakātü’l-Mu‘tezile içinde yer alıyor.
   Kolaylıklar dilerim.

  6. Kitabın kaçıncı baskı olduğunu yazmayacak mıyız? Bir kitabın aynı sene içinde defalarca basılması mümkün. Baskılara önsözler yazılabilir ya da sayfalar değişebilir. Ne olacak bu durumda?

    1. 2 ve daha sonraki baskı sayısının yazılmsı gerekiyor mu yoksa tavsiye mi ediliyor.?

     1. İlk baskıda yazılmıyor; sonraki baskılarda yazılması tavsiye ediliyor. Burada önemli olan, ilk baskılar ile sonraki baskılar arasında sayfa numarası veya içerik açısınan farklılık olup olmadığı. Farklılık var ise baskı sayısının belirtilmesi önemli.

  7. Merhaba,
   Kitabın takdim yazısından kaynak vermek istediğimizde nasıl olacak.
   takdimi yazan kişi, takdim, eser adı, yazar adı şeklinde mi olmalı ve bu zoteroda nasıl yapılacak?
   Teşekkürler.

   1. Genel ilke peş peşe gelen iki sıra numarası eğik çizgi ile ayrılır şeklinde kabul edilmiştir:
    Cit/Sayfa
    Sure Numarası/Ayet Numarası
    Hicri tarih/miladi tarih
    Hicri/Miladi Yüzyıl

    Bunların hepsi için tek işaret belirlenmesi, sistemin kolay öğrenilmesi içindir.

  8. Merhaba, kitap tek yazarlı olup hazırlayan kişi bulunduğunda dipnotta sonraki geçtiği yerde hazırlayan kişiyi belirtiyor muyuz? Örneğin Yusuf Has Hâcib, Hâcib Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den Seçmeler, haz. Kemal Yavuz (İstanbul: Mostar Yayınları, 2012), 17 dipnotta ilk geçtiği yerde bu şekilde kullandığımız bir eseri bir sonraki geçtiği yerde nasıl kullanmalıyız?

   1. İkinci geçtiği yerde, hazırlayan, tahkik eden, çeviren vb. normalda belirtilmez. Ancak o eserin birden fazla baskısı kullanılmışsa karışmaması için eklenir. Bu istisnai bir durumdur.

  Bir Cevap Yazın