2.2. Kitap-Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Sezgin, GAS, 1/48-56.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

 • Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.

  Örnek: Soyadı, Adı

  Topaloğlu, Bekir

  Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

  Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.
 • Was this page helpful?

  2.2. Kitap-Tek Yazarlı” hakkında 43 yorum var.


   1. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.
    İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.
    İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

  1. aynı yazarın iki farklı eserini dipnotta vereceksek araya ;eser ismi şeklinde kullanmak uygun mu?

  2. Hocam eser isimleri ve müelliflerini zotero’ya kaydederken transkiripsiyon kullanılacak mı?

   1. Transkripsiyon kullanımı İSNAD Sistemi tarafından tavsiye edilmektedir ancak zorunlu değildir. Tezi teslim edeceğiniz Enstitü veya makaleyi göndereceğiniz Dergi zorunlu tutuyor mu kontrol etmekte fayda vardır.

  3. hocam buharinin farklı bablarından aldığım hadisleri peşpeşe atıf yaparken ayn.müellif şeklindemi yazmam gerekir

  4. Abdullah bey merhaba. Eserin yazarı tek ama yayına hazırlayan kişi var ise nasıl dipnot vermeliyiz. Mesela; Nahid Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, hz. Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Şule Yayınları, 1998).

   1. Nahit Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, haz. Ertuğrul Düzdağ (İstanbul: Şule Yayınları, 1998), 57.

  5. Merhabalar,
   Risale mecmularının içindeki risale ile üç-dört kitaptan oluşmuş eserlerin içindeki kitapların dipnot ve kaynakça gösterimini nasıl yapacağız?
   Meselâa Câhiz’in Halku’l-Kur’ân risalesi Resâ’ilü’l-Câhiz’in 3. cildinde geçiyor. Ya da Cüşemi’nin, et-Tabakatâni’l-hâdiyete isimli eseri Fadlü’l-i‘tizâl ve tabakātü’l-Mu‘tezile içinde yer alıyor.
   Kolaylıklar dilerim.

  6. Kitabın kaçıncı baskı olduğunu yazmayacak mıyız? Bir kitabın aynı sene içinde defalarca basılması mümkün. Baskılara önsözler yazılabilir ya da sayfalar değişebilir. Ne olacak bu durumda?

    1. 2 ve daha sonraki baskı sayısının yazılmsı gerekiyor mu yoksa tavsiye mi ediliyor.?

     1. İlk baskıda yazılmıyor; sonraki baskılarda yazılması tavsiye ediliyor. Burada önemli olan, ilk baskılar ile sonraki baskılar arasında sayfa numarası veya içerik açısınan farklılık olup olmadığı. Farklılık var ise baskı sayısının belirtilmesi önemli.

  7. Merhaba,
   Kitabın takdim yazısından kaynak vermek istediğimizde nasıl olacak.
   takdimi yazan kişi, takdim, eser adı, yazar adı şeklinde mi olmalı ve bu zoteroda nasıl yapılacak?
   Teşekkürler.

   1. Genel ilke peş peşe gelen iki sıra numarası eğik çizgi ile ayrılır şeklinde kabul edilmiştir:
    Cit/Sayfa
    Sure Numarası/Ayet Numarası
    Hicri tarih/miladi tarih
    Hicri/Miladi Yüzyıl

    Bunların hepsi için tek işaret belirlenmesi, sistemin kolay öğrenilmesi içindir.

  8. Merhaba, kitap tek yazarlı olup hazırlayan kişi bulunduğunda dipnotta sonraki geçtiği yerde hazırlayan kişiyi belirtiyor muyuz? Örneğin Yusuf Has Hâcib, Hâcib Böyle Dedi Kutadgu Bilig’den Seçmeler, haz. Kemal Yavuz (İstanbul: Mostar Yayınları, 2012), 17 dipnotta ilk geçtiği yerde bu şekilde kullandığımız bir eseri bir sonraki geçtiği yerde nasıl kullanmalıyız?

   1. İkinci geçtiği yerde, hazırlayan, tahkik eden, çeviren vb. normalda belirtilmez. Ancak o eserin birden fazla baskısı kullanılmışsa karışmaması için eklenir. Bu istisnai bir durumdur.

  9. Merhaba. Daha önce atıf yapılan tek yazarlı bir kitabın yazarın başka dipnotta başka bir eserine atıf yapacaksak nasıl yazıyoruz?

  10. Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
   Bunun pratik faydasını tam olarak anlayamadım. -el takılarını manuel olarak kaldıracaksak -ki dipnotlarda da bu şekilde kaydedince hep sonda müstakil olarak görünüyor- neden böyle bir tasarrufta bulunuyoruz acaba?

   1. Müellif isim veya nisbesinde yer alan elif lâm takısının sonraki kullanımlarda ve kaynakçada yazılmaması gerekli. Citavi gibi programlar bunu otomatik şekilde yapabiliyorken Zotero gibi olanlarda otomatik olmuyor. Soyisim sonuna yazılırsa dipnotlarda sonradan elle müdahaleye gerek kalmadan otomatik şekilde halloluyor. Müellif ismi kaynakçada bir defa yer alırken dipnotta daha fazla tekrar edeceği için programa bu şekilde kaydedilerek işin büyük bölümü program tarafından otomatik yapılmış oluyor.

    1. Hocam, öyleyse kaynakçada “İsfahanî, Râgıb el-. Müfredat” ya da “Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn” şeklinde yazılması yanlış değil mi?

     1. Evet yanlış. Kaynakçada elif lâm takısı yazılmamalı. Kullandığınız program otomatik düzeltmiyorsa çalışma tamamlandıktan sonra elle düzeltilmeli ve bu takılar silinmeli.

  11. Hocam Merhabalar, “Müellif isim veya nisbesinde yer alan elif lâm takısının sonraki kullanımlarda ve kaynakçada yazılmaması gerekli. ” diye yazmışsınız..Yani mesela (Abdulvâris Abdulmun’im el-Haddâd) isimli müellifin sonraki dipnotta Haddâd şeklinde yazılması, Kaynakça da ise: Haddâd, Abdulvâris Abdulmun’im. olarak mı gösterilmesi gerekir?

  12. Hocalarım merhabalar. yazarın kitabının belirli bir cildi kullanıldıysa bunu kaynakçada nasıl kullanmalıyız?
   Örneğin Akdağ, Mustafa. Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi. 2. Cilt. Ankara, 1971.

   Bir diğer soru da kitabı yayına hazırlayan kişi sayısı çok ise ve her ciltte değişiyorsa nasıl bir kullanım söz konusu? Örneğin Evliya Çelebi Seyahatnamesini yayına hazırlayan kalabalık bir ekip var. Her ciltte ekip değişiyor. 1. cildin Seyit Ali Kahraman vd. iken ikinci ciltte Zekeriya Kurşunlu vd. olabiliyor. Dipnotta belirtirken her ciltte geçen ilk isim kullanılıyor ancak kaynakçada 11 Cilt dedikten sonra hazırlayan olarak kimi zikretmemiz gerekir? Teşekkürler.

   1. Kaynakçada toplam cilt sayısı 2 Cilt gibi yazılsa yeterli.
    İlk geçtiği yerde ve kaynakçada birinci ismi yazıp vd. kısaltması kullanılmalı. Ali Demir vd.

  13. Tercüme ve şerh kitabı eklemeye uğraşıyorum, kitabı çeviren 4 mütercim var. Bunları nasıl ekleyeceğiz.?
   Zotero birini tanıyor diğerlerini tanımıyor

  14. Merhaba Hocam;
   Ofset baskıların nasıl gösterileceği ile ilgili bir bilgi göremedim. Bunları zikrederken ofset baskının kullanıldığı aslına işaret etmek gerekir mi? Yoksa sadece son basan yayınevi/kitabevini mi belirteceğiz?
   Mesela, Molla Hüsrev’in Dürerü’l-hükkâm’ının İstanbul 1308 baskısı Fazilet Neşriyat tarafından İstanbul, 1978’de ofset baskı olarak tekrar neşredilmiş. ….. (İstanbul: Fazilet Neşriyat, 1978) dedikten sonra (İstanbul, 1308 baskısından ofset demeye gerek var mı?
   Teşekkür ederim.

   1. Merhabalar
    Kütüphanecilik ve atıf tekniği açısından hangi yayınevinin neşri kullanılıyorsa onun basım ve sayfa bilgileri verilmesi tercih edilebilir. Ancak çalışmanın literatür/yöntem bilgisi veya ilk dipnotunda bu neşrin 1308 baskısında dayandığı belirtilebilir. Buna dair farklı bir öneriniz varsa buradan iletebilirsiniz: İSNAD Atıf Sistemi Güncelleme Çalışmaları Görüş Alma Formu: https://forms.office.com/r/SVr9qKSjFV

  Bir Cevap Yazın