26. Veri Tabanı

İlk Geçtiği Yerde Veri Tabanı Adı (Veri Tabanı Adının Kısaltması), “Aranan: Arama Kelimesi” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Web of Science (WoS), “Aranan: Maturidism” (Erişim 18 Eylül 2019).

Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini (DAVET), “Aranan: Oruç İbadeti” (Erişim 12 Eylül 2019).

EBSCO Akademik Search Complete (EBSCO), “Aranan: Mehmet Akif Ersoy” (Erişim 19 Nisan 2019).

AlManhal eLibrary (ALMANHAL), “Aranan: إسناد” (Erişim 9 Temmuz 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde Veri Tabanı Adının Kısaltması, “Aranan: Arama Kelimesi”.
Örnek WoS, “Aranan: Maturidism”.

DAVET, “Aranan: Oruç İbadeti”.

EBSCO, “Aranan: Mehmet Akif Ersoy”

ALMANHAL, “Aranan: إسناد”.

Kaynakçada Veri Tabanı Adının Kısaltması, Veri Tabanı Adı. “Aranan: Arama Kelimesi”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek ALMANHAL, Al Manhal eLibrary. “Aranan: إسناد”. Erişim 9 Temmuz 2019. http://platform.almanhal.com

DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini. “Aranan: Oruç İbadeti”. Erişim 12 Eylül 2019. https://www.davet.org.tr

EBSCO, EBSCO Akademik Search Complete. “Aranan: Mehmet Akif Ersoy”. Erişim 19 Nisan 2019. http://search.ebscohost.com

WoS, Web of Science. “Aranan: Maturidism”. Erişim 18 Eylül 2019. http://apps.webofknowledge.com

 Zotero gibi programlarda Web of Science, EBSCO ve SCOPUS gibi kurum isimleri yazılırken ad alanına veri tabanının marka ismi, soyad alanına ise marka kısaltması yazılır.

Örnek: Soyad, Ad

AB, Aile Bakanlığı

EBSCO, EBSCO Academic Search Complete

WoS, Web of Science

DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın