17. Akademik Dil ve Üslûp

Akademik yazımda nitel araştırmalar dışında çoğunlukla birinci şahıs ekleri kullanılmaz, anlatım genellikle yazarın kendi ağzıyla değildir. Bunun yerine ya edilgen ifadelere başvurulur ya da çoğul ekleri kullanılır. Örneğin “ … tabloda gösterdiğim gibi…” yerine “… tabloda görüldüğü gibi…” ya da “… tabloda gösterdiğimiz gibi…” türünden ifadeler tercih edilir. Zaman kipi olarak ise geniş, şimdiki ve geçmiş zaman tercih edilir.[1]

  1. Bilimsel anlatım şahıs ve zaman konusunda bk. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (İstanbul: Güzem Yayınları, 2000), 283.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın