6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)

Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Romen rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi (5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası da (No. 1172) belirtilebilir.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Ahmed b. Hanbel, 1405/1985).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Ahmed b. Hanbel, 1405/1985).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Ahmed b. Hanbel, 1405/1985, 5/23).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
  • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

    Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

    Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

  • EndNote ve Zotero’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına “Kitâb Adı”, Bâb Numarası, elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur.
  • Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

    Bir Cevap Yazın