12.2. Sözlük-Latin Harfli

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Sözlük Adı, ed. Editörün Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), “Kader”, 174-175.

Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon (Beirut: Librairie du Liban, 1968), “nece’e”, 8/2764.

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, 2017), “isnâd”, 520.

Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), “Ahlâk Yasası”, 27.

Şükrü Halûk Akalın vd., Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011), “isnat”, 1029.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Topaloğlu – Çelebi, “Kader”, 174-175.

Lane, “nece’e”, 8/2764.

Devellioğlu, “isnâd”, 520.

Cevizci, “Ahlâk Yasası”, 27.

Akalın vd., “isnat”, 1029.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. ed. Editörün Adı Soyadı. X Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Akalın, Şükrü Halûk vd. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011.

Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 3. Basım, 1999.

Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi, 33. Basım, 2017.

Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon. 8 Cilt. Beirut: Librairie du Liban, 1968.

Topaloğlu, Bekir – Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015.

  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken madde adı belirtilmez. Madde adı, sayfa alanına çift tırnak içinde yazılır ve sonrasına cilt/sayfa numarası belirtilir: Sayfa/Page Alanı: “nece’e”, 8/2764

  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın