8. Yunan ve Roma Klasikleri

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, ed. Editör, çev. Çeviren (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası (Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, çev. Richard Hope (USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960), 139 (1031a 15-20).

Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, çev. John P. Roman (Chicago: Henry Regnery Company, 1961), 784 (XI.2. 2188).

Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996), 171 (III.4 999b 5-7).

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası (Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, 139 (1031a 15-20).

Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, 784 (XI.2. 2188).

Aristoteles, Metafizik, 171 (III.4. 999b 5-7).

Kaynakçada Yazar Adı. Kitap Adı. ed. Editör, çev. Çeviren. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Sayısı, Basım Yılı.
Örnek Aristoteles. Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996.

Aristoteles. Metaphysics. çev. Richard Hope. USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960.

Thomas Aquinas. Commentary on the Metaphysics of Aristotle. çev. John P. Roman. 2 Cilt. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.

  • Klasikler EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde kaydedilir.
  • Klasik eserlere referansta bulunurken EndNote ve Zotero gibi programlarda sayfa numarası alanına uluslararası standart atıf usulü yazılır.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın