16. Tarih ve Yüzyılların Yazımı

20. yüzyıl öncesine ait tarihler Hicrî/Milâdi olarak belirtilir:

Hatalı Kullanım: Ebû İshâk es-Saffâr (öl. 1139)

Doğru Kullanım: Ebû İshâk es-Saffâr (öl. 534/1139)

Tarihler kısaltılmadan yazılır:

Hatalı Kullanım: 1810-11 | 1914-15 Doğru Kullanım: 1810-1811 | 1914-1915

Yüzyıllar, rakam ile yazılmalı ve sonrasındaki “yüzyıl” sözcüğü küçük harfle başlamalıdır:

Hatalı Kullanım: 6/12. Yüzyıl | 19. Yüzyıl Doğru Kullanım: 6./12. yüzyıl | 19. yüzyıl

 • Eser basım bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote programında tarih “534/1139” şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.
 • Was this page helpful?

  16. Tarih ve Yüzyılların Yazımı” hakkında 14 yorum var.


  1. Sayın Hocam, doğru kullanım örneğinde “19. yüzyıl” olması gerekirken hatalı kullanım tekrar etmiş, yüzyıl büyük harfle başlamış.

  2. Hocam yüzyıl yazılırken “19. yüzyıl” şeklinde mi kullanılmalı roma rakamı kullanmak yanlış mı olur?

  3. Merhaba Hocam
   Zotero’da tahkikli bir eserin dipnotta ilk geçtiği yerde hem hicri hem de miladi basım yılını nasıl ekleyebiliriz?
   Örneğin “İbn Hişam en-Nahvî, Şerhu Katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ, thk. Abdülcelil el-Attâr el-Bekrî (Mısır: Dâru’l-Fecr, 1439/2017), 50.” şeklindeki dipnotu atmak istediğimizde tarihleri “1439/2017” formunda Zotero’ya nasıl ekleyebiliriz?

  4. Hocam, bir eserde sadece hicri basım yılı varsa (mesela Kahire: el-Matbaatü’s-Selefiyye, 1352 gibi) miladi basım yılını eklememiz gerekiyor mu?

  5. 16 N 1113 tarihini 14 Şubat 1702 tarihine tekabül ediyor. tezimde dipnotta hep hicri tarihleri gün ay ve yıl olarak verdim. hepsinde miladiye çevirmem gerekiyormu. yukarıda verdiğim örneği 16 N 1113/14 Şubat 1702 şeklinde mi yazacağım

   1. Tezin yöntem kısmında tarihlerin yazımına dair bilgi verip belirttiğiniz standardı koruyabilirsiniz. Hicri/Miladi gerektiğinde ise Gün Ay Yıl/ Gün Ay Yıl

  6. Hocam, dipnotlarımda tarihler 16 N 1113 şeklinde verdim. İsnada göre 16 N 1113/14 Şubat 1702 şeklinde mi vermem gerekiyor

   1. Hicri, Rumi veya Miladi tarihlere atıf yapacaksanız okurun karıştırmaması için Hicri/Miladi şeklinde yazabilirsiniz. Tezinizin yöntem kısmında tarihleri çalışmanızda nasıl belirteceğinize dair açıklama yapmanız iyi olur. Amaç tarihlerin karışmaması.

  Bir Cevap Yazın