16. Tarih ve Yüzyılların Yazımı

20. yüzyıl öncesine ait tarihler Hicrî/Milâdi olarak belirtilir:

Hatalı Kullanım: Ebû İshâk es-Saffâr (öl. 1139)

Doğru Kullanım: Ebû İshâk es-Saffâr (öl. 534/1139)

Tarihler kısaltılmadan yazılır:

Hatalı Kullanım: 1810-11 | 1914-15 Doğru Kullanım: 1810-1811 | 1914-1915

Yüzyıllar, rakam ile yazılmalı ve sonrasındaki “yüzyıl” sözcüğü küçük harfle başlamalıdır:

Hatalı Kullanım: 6/12. Yüzyıl | 19. Yüzyıl Doğru Kullanım: 6./12. yüzyıl | 19. yüzyıl

 • Eser basım bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote programında tarih “534/1139” şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.
 • Was this page helpful?

  16. Tarih ve Yüzyılların Yazımı” hakkında 10 yorum var.


  1. Sayın Hocam, doğru kullanım örneğinde “19. yüzyıl” olması gerekirken hatalı kullanım tekrar etmiş, yüzyıl büyük harfle başlamış.

  2. Hocam yüzyıl yazılırken “19. yüzyıl” şeklinde mi kullanılmalı roma rakamı kullanmak yanlış mı olur?

  3. Merhaba Hocam
   Zotero’da tahkikli bir eserin dipnotta ilk geçtiği yerde hem hicri hem de miladi basım yılını nasıl ekleyebiliriz?
   Örneğin “İbn Hişam en-Nahvî, Şerhu Katri’n-nedâ ve belli’s-sadâ, thk. Abdülcelil el-Attâr el-Bekrî (Mısır: Dâru’l-Fecr, 1439/2017), 50.” şeklindeki dipnotu atmak istediğimizde tarihleri “1439/2017” formunda Zotero’ya nasıl ekleyebiliriz?

  4. Hocam, bir eserde sadece hicri basım yılı varsa (mesela Kahire: el-Matbaatü’s-Selefiyye, 1352 gibi) miladi basım yılını eklememiz gerekiyor mu?

  Bir Cevap Yazın