39. E-Posta

İlk Geçtiği Yerde … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl)
Örnek … (Demir, 2 Eylül 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl)
Örnek … (Demir, 2 Eylül 2019).
Doğrudan Alıntı … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl)
Örnek … (Demir, 2 Eylül 2019).
Kaynakçada Gönderici Soyadı, Adı. Konu. E-Posta Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı.
Örnek Demir, Abdullah. İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Taslağı hk. E-Posta 2 Eylül 2019, Alıcı Emrah Kaya.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın