7.1. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen

İlk Geçtiği Yerde … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2).
… (Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ, Orhan Camii, 473).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazma Eser Kısa Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2).
… (Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ, Orhan Camii, 473).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek … (Tefsîru suveri’l-Kur’ân, Yazmalar, 363/2, 51a).
… (Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ, Orhan Camii, 473, 17a).
Kaynakçada Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Tefsîru suveri’l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 48a-72b. http://yazmalar.gov.tr /eser/tefs%C3%AEru-suveril-kuran/4084
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ mine’l-fıkh. Bursa: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii, 473, 1a-272a.
  • Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.
  •  

    Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın