20.1. Katalog-Yazarsız

İlk Geçtiği Yerde … (Kitap Adı Kısa, Basım Yılı).
Örnek … (el-Fihrisü’ş-şâmil, 1999-2014).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Kitap Adı Kısa, Basım Yılı).
Örnek … (el-Fihrisü’ş-şâmil, 1999-2014).
Doğrudan Alıntı … (Kitap Adı Kısa, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (el-Fihrisü’ş-şâmil, 1999-2014, 11/45).
Kaynakçada Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek el-Fihrisü’ş-şâmil li’t-türâsi’l-Arabiyyi’l-İslâmiyyi’l-mahtût: el-fıkh ve usûluhû. 12 Cilt. Amman: Müessesetü Âli’l-Beyt li’l-Fikri’l-İslâmî, 1999-2014.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın