13.8. Tez-Doçentlik

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doçentlik Atama Tezi” ifadesi yerine “Doçentlik Tezi” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Doçentlik Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Özer Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği (Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973), 33.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği, 11.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Soysal, Özer. Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği. Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın