15. Bildiri/Tebliğ

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.

Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.

Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

15. Bildiri/Tebliğ” hakkında 17 yorum var.


 1. aynı bildiriden farklı iki veya daha çok makale alındığında her biri için bildiri tarihi ayrı ayrı yazılmalı mı?

 2. Yanlış yazdım aynı sempozyum yayınından birçok farklı bildiriden kaynak alınmışsa her bir bildirinin ilk geçtiği yerde sempozyum yayın tarihi yazılır mı? Yani ikinci üçüncü bildirinin de ilk geçtiği yerinde sempozyum kitapçığı yayın tarihi tekrar yazılır mı?

 3. İyi günler hocam. Sempozyum bildirilerini Zotero’da hangi eser maddesi altında kaydetmeliyim? Sempozyum bildirisi altında kaydettiğim zaman tam olarak buradaki gibi çıkmayıp aşağıdaki şekilde görünüyor:
  Muhammet Tarakçı, “Yahudilikte Vahiy Anlayışı”, ed. Asife Ünal vd. (Bütün Yönleriyle Yahudilik Uluslararası Sempozyum, Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği, 2012), 61-71.

  1. Bildiriler Zotero programına kaydedilirken bildiri kitabı isminin Bildiriler Başlığı alanına girilmesi gereklidir.

  1. Kaynak kullanılırken başka bir araştırmacının o kaynağa ulaşabileceği şekilde atıf yapılır. Basılmamış bildiriye sizin dışınızda biri nasıl ulaşacak? Birinin özel kütüphnesinde kayıtlı ise o şekilde atıf yapılabilir.

 4. Basılı bir sempozyum bildirilerinde editör belirtilmemiş. Tertip heyetini editörler olarak mı kabul edeceğiz?

 5. Örneğin Sakarya’da yapılan bir sempozyum İstanbul’da basıldığında sempozyumun Sakarya’da yapıldığı bilgisini gösterecek bir kısım yok. Bu bir problem değil mi?

  1. Önemli olan künye bilgilerini kaynak gösterilen içeriğe başkalarının da ulaşabileceği şekilde vermek. Basılı bir kitabın basım yeri, tarihi ve yayıncı bilgisi verildiğinde herkes tarafından ulaşılabilir. Diğer bilgilerin belirtilmesine gerek yok.

 6. Abdullah Hocam bildiiri tam metin yayınlandı ise makale olarak hakemsiz online dergide yayınlarıyla 2004 yılında bu oluyor.Ne yapmak lazım

Bir Cevap Yazın