15. Bildiri/Tebliğ

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.

Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.

Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

15. Bildiri/Tebliğ” hakkında 6 yorum var.


  1. aynı bildiriden farklı iki veya daha çok makale alındığında her biri için bildiri tarihi ayrı ayrı yazılmalı mı?

  2. Yanlış yazdım aynı sempozyum yayınından birçok farklı bildiriden kaynak alınmışsa her bir bildirinin ilk geçtiği yerde sempozyum yayın tarihi yazılır mı? Yani ikinci üçüncü bildirinin de ilk geçtiği yerinde sempozyum kitapçığı yayın tarihi tekrar yazılır mı?

Bir Cevap Yazın