15. Papers Presented at Meetings

First Reference Author’s First and Last Name, “Title of Paper”, Title of Book, ed. Editor’s First and Last Name (Place of Publication: Publisher, Year of Publication), Volume/Page Number.
Example Vahdeddin Şimşek, “Teaching Halal and Haram Concepts in Turkish Religious Education Curriculum”, International Science and Social Sciences Halal Food Syposium, ed. Adem Yıldırım et al. (Kuala Lumpur: Intenational Islamic University, 2018), 112.

Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.

Subsequent References Author’s Last Name, “Title of Paper”, Volume/Page Number.
Example Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.

Şimşek, “Teaching Halal and Haram Concepts in Turkish Religious Education Curriculum”, 113.

Bibliography Author’s Last Name, Adı. “Title of Paper”. Title of Book. ed. Editor’s First and Last Name. Volume/Page Range. Place of Publication: Publisher, x. Edition, Year of Publication.
Example Şimşek, Vahdeddin. “Teaching Halal and Haram Concepts in Turkish Religious Education Curriculum”. International Science and Social Sciences Halal Food Syposium. ed. Adem Yıldırım et al. 110-112. Kuala Lumpur: Intenational Islamic University, 2018.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri.ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

For references with three or more authors use the abbrivation “et al.” after first author’s name in footnote. The same applies to bibliography.

 

Was this page helpful?

Leave a Reply