18. Press Bulletin

First Reference Name of Institution (Abbreviation for Institution), Title of Press Bulletin (Publication Date Day Month Year), (if available) Page Number.
Example Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), Aylık Bütçe Bülteni (June 2019), 45-46.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aylık Bankacılık Sektörü Verileri (June 2019).

Subsequent References Abbreviation for Institution, Title of Press Bulletin, Page Number.
Example HMB, Aylık Bütçe Bülteni, 40.

BDDK, Aylık Bankacılık Sektörü Verileri.

Bibliography Abbreviation for Institution, Name of Institution. Title of Press Bulletin (Publication Date Day Month Year). URL
Example BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. Aylık Bankacılık Sektörü Verileri (June 2019). https://www.bddk.org.tr/bultenaylik

HMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı. Aylık Bütçe Bülteni (June 2019). https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/07/2019-June-Aylık-Bütçe-Bülteni.pdf

 

Was this page helpful?

Leave a Reply