2.5. Book-With Editor(s)

First Reference Editor’s First Name and Last Name (ed.), Title of Book (Place of Publication: Publisher, Year of Publication), Volume/Page Number.
Örnek Mete Kaan Kaynar (ed.), Türkiye’nin 1950’li Yılları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 78.

Suraiya Faroqhi (ed.), Türkiye Tarihi 1603-1839 (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011), 3/23.

Ahmet Hamdi Furat et al. (ed.), Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018), 10-12.

Subsequent References Editor’s Last Name, Short Title of Book, Volume/Page Number.
Example Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, 67.

Faroqhi, Türkiye Tarihi 1603-1839, 2/23-45.

Furat et al., Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, 65-56.

Bibliography Editor’s Last Name, First Name (ed.). Title of Book. x Volumes. Place of Publication: Publisher, x. Edition,Year of Publication.
Example Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. 3 Volumes. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2. Edition, 2011.

Furat, Ahmet Hamdi et al. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) XVIII. Yüzyıl. 2 Volumes. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

For references with three or more editors use the abbrivation “et al.” after first editor’s name in footnote. The same applies to bibliography.

 

Was this page helpful?

Leave a Reply