15. Papers Presented at Meetings

First Reference … (Author’s Last Name, Year).
Example … (Uyanık, 2009).

… (Şimşek, 2018).

Subsequent References … (Author’s Last Name, Year).
Example … (Uyanık, 2009)

… (Şimşek, 2018).

Direct References … (Author’s Last Name, Year, Volume/Page Number).
Example … (Uyanık, 2009, 37).

… (Şimşek, 2018, 5).

Bibliography Author’s Last Name, Adı. “Title of Paper”. Title of Book. ed. Editor’s First and Last Name. Volume/Page Range. Place of Publication: Publisher, x. Edition, Year of Publication.
Example Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Şimşek, Vahdeddin. “Teaching Halal and Haram Concepts in Turkish Religious Education Curriculum”. International Science and Social Sciences Halal Food Syposium. ed. Adem Yıldırım et al. 110-112. Kuala Lumpur: Intenational Islamic University, 2018.

 

Was this page helpful?

Leave a Reply