38.1. Map-Print

First Reference … (Cartographer’s First Name, Year of Publication).
Example … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1966).
Subsequent References … (Cartographer’s First Name, Year of Publication).
Example … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1966).
Direct References … (Cartographer’s First Name, Year of Publication).
Example … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1966).
Bibliography Cartographer’s Last Name, First Name. Name of Map. Place of Publication: Publisher, Year of Publication. (if available) Name of Library, Name of Collection, no. Stock Number. URL
Example Çeçen, M. Kazım. I. Bayezid Suyolu Haritaları. İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977.

DN, Dahiliye Nezâreti. Vilayet Yolları Haritasıdır. İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no. 23589. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Pîrî Reis, Muhyiddin b. Hacı Mehmed. Piri Reis Haritası. İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, no. Bel_Osm_B.00038. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

If no cartographer name is given, write the Name of Institution in the field of Name of Map, and Abbreviation for Institution in the field of Last Name.

Example: Cartographer’s First Name: Dahiliye Nezâreti

Cartographer’s Last Name: DN

 

Was this page helpful?

Leave a Reply