21.4. Interview-In Book

An interview published in a book is cited in the text and bibliography in the following format:

First Reference … (Interviewee’s Last Name, Interview Year).
Example … (Barbarosoğlu, 2012).
… (Sinanoğlu, 2011).
Subsequent References … (Interviewee’s Last Name, Interview Year).
Example … (Barbarosoğlu, 2012).
… (Sinanoğlu, 2011).
Direct References … (Interviewer’s Last Name, Publishing Year, Volume/Page Number).
Example … (Barbarosoğlu, 2012, 82).
… (Sinanoğlu, 2011, 78).
Bibliography Interviewee’s Last Name, First Name. “Interview Title” (Interviewer: First and Last Name). Title of Book. ed. Editor’s First and Last Name. Volume/Page Range. Place of Publication: Publisher, x. Edition, Year of Publication.
Example Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık. “Nefs-i Emmareye Hitap Eden Herşey Reyting Rekoru Kırar” (Interviewer: Halime Kökçe). Sözüm Söz. 81-84. İstanbul: Profil Yayıncılık, 2012.

Sinanoğlu, Oktay. “Yabancı Dille Eğitime Neden Bu Kadar Karşısınız?” (Interviewer: Sinan Hıncal). Bir Nev-York Rüyası Bye Bye Türkçe. İstanbul: Bilim – Gönül Yayınları, 54. Edition, 2011.

Was this page helpful?

Leave a Reply