13.7. Dissertation & Thesis-Minor Specialization in Medicine

In the ISNAD Citation Style, titles of dissertation & thesis are preferred to be italic. It is also preferred to indicate the type of dissertation & thesis as “Thesis in Minor Specialization in Medicine” instead of “Unpublished Thesis in Minor Specialization in Medicine”.

First Reference … (Author’s Last Name, Year).
Example … (Bal, 2014).
Subsequent References … (Author’s Last Name, Year).
Example … (Bal, 2014).
Direct References … (Author’s Last Name, Year, X page).
Example … (Bal, 2014, 50-51).
Bibliography Author’s Last Name, First Name. Title of Thesis. City: Name of University, Faculty, Thesis in Minor Specialization in Medicine, Year. (if available) URL
Example Bal, Ayşe Zeynep. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler. Ankara: Başkent University, Faculty of Medicine, Thesis in Minor Specialization in Medicine, 2014.

 

Was this page helpful?

Leave a Reply