13.2. Tez-Yüksek Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Eren, 2017, 67).
… (Eskildsen, 1989, 98-90).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/IRcle/collections/ubctheses/831/ items/1.0097774

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın