36. Sanat Eseri ve Tarihî Eser

Kütüphane veya Müze’de yer alan halı, ahşap, porselen, yağlı boya, karakalem, fotoğraf, resim, tasvir, heykel vb. nesneler, “Sanat Eseri ve Tarihî Eser” kategorisinde kaydedilir.

İlk Geçtiği Yerde Biliniyorsa Sanatkârın Adı Soyadı, Nesne Adı (Nesnenin Cinsi, Nesnenin Dönemi, Müzenin/Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Müze/Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı), No. Envanter Numarası.
Örnek Halı Seccade (Halı, 17-18. yüzyıl, İstanbul: Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Halı Koleksiyonu), No. 420.

Ud (Ahşap, 20. yüzyıl, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Türk-İslam Koleksiyonu), No. 18138.

Kapaklı Sahan (Porselen, 19. yüzyıl, İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Türk-İslam Koleksiyonu), No. 120.

Şefik Direnoğlu, Alparslan Portresi (Yağlı Boya, 2003, Ankara: Milli Kütüphane), No. 000511.

Hoca Ali Rıza, Bursa Çekirge’de Sultan Murat Hüdavendigâr Camii (Karakalem, 1911, Ankara: Milli Kütüphane), No. 000311.

Hayali Küçük Ali, Abdal (Tasvir, 1957, Ankara: Milli Kütüphane), No. 000116.

Abdullah Fréres, Istanbul walls (Foto, 1880-1893, Washington: Library of Congress, Prints and Photographs Division), No. LOT 9528/12.

Ahşap 82 ve El Sanatları Fuarı 15-27 Temmuz (Afiş, 1982, Ankara: Milli Kütüphane), No. 1982 AFİŞ 52.

Sonraki Geçtiği Yerde Biliniyorsa Sanatkârın Soyadı, Nesne Adı, No. Envanter Numarası.
Örnek Halı Seccade, No. 420.

Ud, No. 18138.

Kapaklı Sahan, No. 120.

Şefik Direnoğlu, Alparslan Portresi, No. 000511.

Hoca Ali Rıza, Bursa Çekirge’de Sultan Murat Hüdavendigâr Camii, No. 000311.

Hayali Küçük Ali, Abdal, No. 000116.

Fréres, Istanbul walls, No. LOT 9528/12.

Ahşap 82 ve El Sanatları Fuarı 15-27 Temmuz, No. 1982 AFİŞ 52.

Kaynakçada Biliniyorsa Sanatkârın Soyadı, Adı. Nesne Adı. Nesnenin Cinsi, Nesnenin Dönemi. Müzenin/Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Müze/Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, No. Envanter Numarası. Erişim Adresi
Örnek Ahşap 82 ve El Sanatları Fuarı 15-27 Temmuz. Afiş, 1982. Ankara: Milli Kütüphane, No. 1982 AFİŞ 52.

Direnoğlu, Şefik. Alparslan Portresi. Yağlı Boya, 2003. Ankara: Milli Kütüphane, No. 000511.

Fréres, Abdullah. Istanbul walls. Fotoğraf, 1880-1893. Washington: Library of Congress, Abdul-Hamid II Collection, No. LOT 9528/12. https://lccn.loc.gov/2003663274

Halı Seccade. Halı, 17-18. yüzyıl. İstanbul: Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Halı Koleksiyonu, No. 420. http://www.tiem.gov.tr

Hayali Küçük Ali. Abdal. Tasvir, 1957. Ankara: Milli Kütüphane, No. 000116. https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/tr/ nonbookmaterials/catalog/details/78006

Hoca Ali Rıza. Bursa Çekirge’de Sultan Murat Hüdavendigâr Camii. Karakalem, 1911. Ankara: Milli Kütüphane, No. 000311.

Kapaklı Sahan. Porselen, 19. yüzyıl. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Türk-İslam Koleksiyonu, No. 120. http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr

Ud. Ahşap, 20. yüzyıl. İstanbul: Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Türk-İslam Koleksiyonu, No. 18138. http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın