9. Arşiv Belgesi

Osmanlı Arşivi’nde (BOA) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde ise Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler yer alır. Defter adlarının kısaltmaları, Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlemiş olduğu kodlara uygun olarak yazılmalıdır. Kodlara Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nden ulaşılabilmektedir.[1]

Defter Adı Defter Kodu/Fonun Kodu
Mühimme-i Asâkir Defterleri A.DVNS.ASK.MHM.d

İlk Geçtiği Yerde Arşiv Adı (Arşiv Adı Kısaltması), Defter Adı [Defter Kodu], No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d], No. 989, Gömlek No. 7, 440.

Osmanlı Arşivi (BOA), Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE], No. 976, 61.

Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)], No. 16, Gömlek No. 72, 1a.

Sonraki Geçtiği Yerde Arşiv Adı Kısaltması, Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek BOA, A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7, 440a.

BOA, A.DVN.DVE, No. 976, 61b.

BOA, A.(AMD), No. 16, Gömlek No. 72, 1a.

Kaynakçada Arşiv Adı Kısaltması, Arşiv Adı. Defter Adı [Defter Kodu]. No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası. (varsa) Erişim Adresi
Örnek BOA, Osmanlı Arşivi. Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d]. No. 989, Gömlek No. 7. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

BOA, Osmanlı Arşivi. Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)]. No. 16, Gömlek No. 72. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

BOA, Osmanlı Arşivi. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE]. No. 976. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

 1. İskender Türe – Salim Kaynar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 4. Basım, 2017.
Was this page helpful?

9. Arşiv Belgesi” hakkında 2 yorum var.


 1. Araştırmacılarımızın bilimsel eserlerde kullanmak üzere referans ve kısaltmalar için;
  Cumhuriyet Dönemi evrakı için BCA ( Başkanlık Cumhuriyet Arşivi),
  Osmanlı Dönemi evrakı için BOA ( Başkanlık Osmanlı Arşivi) kullanmaları gerekmektedir.
  Arşiv sitesindeki Bu Kullanım Önerisi İle ilk geçtiği yerdeki örnekler iki arşiv için de farklı farklı gösterilmeli.
  Bir de Arşivde Dosya Usulü Evrak Bulunmakta Onların Gösterimine de yer verilmeli:
  ATIFTA İlk Defa Kullanılıyorsa Örnek:
  BOA ( Başkanlık Osmanlı Arşivi), Dahiliye Mektubi Perakende [DH.MKT.PRK], Dosya No: 35 Gömlek No: 3, 12 M 1255 (Miladisi).
  Sonraki Kullanımlarda:
  BOA, DH.MKT.PRK. 35/3, 12 M 1255 (Miladisi).
  Siz virgülle ayırmışsınız ama kanaatimce kesme işaretiyle ayrılması anlaşılabilirlik açısından daha sağlıklı olacaktır.
  Bir de belgede birden fazla evrak varsa bunlar leff olarak adlandırılmaktalar. Buna örnek olarak da;
  BOA, DH.MKT.PRK. 35/3, leff 2, 12 M 1255 (Miladisi).
  KAYNAKÇADA İse: Dosya ve Gömlek Numaraları ifadesi yazılmayarak kullanılan belgeler aralarına virgül konularak ayrılmalı.
  Arşiv Belgeleri
  Başkanlık Osmanlı Arşivi
  Dahiliye Mektubi Perakende, [DH.MKT.PRK]: 35/3, 40/48.
  Dahiliye İrade [DH.İD]: 233/333, 444/123645, 34456/2948.
  Gibi bir kullanım özellikle Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Belgelerinin Atıf ve Kaynakçada Kullanımı İçin Doğru Olacaktır.
  Bu ilk anda tespit edebildiklerim ve arşiv personeli bir uzmana danışılması da bu manada faydalı olacaktır.

  1. Hüseyin Hocam, önerileriniz için çok teşekkürler. Haziran 2021 gibi İSNAD’da güncelleme yapacağız. Devlet Arşivleri Başkanlığı ile arşiv belgelerine atıf hususunu görüşüyoruz. Slm

Bir Cevap Yazın