14.3. Makale-Tahkik/Neşir

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Halebî, 2019).
… (Şuhâvî, 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Halebî, 2019).
… (Şuhâvî, 2019).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek … (Halebî, 2019, 76).
… (Şuhâvî, 2019, 229).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Neşredilen Eser Adı. “Makale Adı”. nşr./thk. Makale Yazarı Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Halebî, İbrahim. Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl. nşr. Kadir Gömbeyaz. “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”. Bilimname 38 (2019), 57-81. https://doi.org/10.28949/bilimname.592278
Şuhâvî, Bedreddin. et-Tırâzu’l-müzheb. “Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”. thk. Osman Bayder. Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 211-257. https://doi.org/10.5281/zenodo.3475103

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın