13.5. Tez-Sanatta Yeterlik

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi” ifadesi yerine “Sanatta Yeterlik Tezi/Proficiency in Art” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Baydemir, 2018).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Baydemir, 2018).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Baydemir, 2018, 74).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Sanatta Yeterlik Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Baydemir, Esen. Berlin İslam Sanatları Müzesi’nde Bulunan Türk Halıları. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın