5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı

Kitâb-ı Mukaddes (Kutsal Kitap, The Bible) bir araya getirilmiş bağımsız kitaplardan oluşmaktadır. Bu kitaplar; Yaratılış, Matta İncili, Elçilerin İşleri gibi isimler almışlardır. Kitâb-ı Mukaddes, Eski Antlaşma (Ahd-i Atik, Old Testament) 39 kitap ve Yeni Antlaşma (Ahd-i Cedid, New Testament) 27 kitap olmak üzere 66 kitaptan müteşekkildir. Yayımlandığı bütün dillerde, Kitab-ı Mukaddes isimli yayının baş tarafında bu kitapların kısaltmalarına yer verilmektedir. Uluslararası kullanımda kaynak gösteriminde kısaltmalar esas alınmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde uluslararası yaygın kullanıma uyulması tercih edilmiştir.

İlk Geçtiği Yerde … (Kaynak Adı, Basım Tarihi, Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası).
Örnek … (Kitabı Mukaddes, 2003, Yar.1:12).
… (Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil, 2003, Elç.12:10-12).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası).
Örnek … (Yar.1:12).
… (Elç.12:10-12).
Doğrudan Alıntı … (Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası).
Örnek … (Yar.1:12).
… (Elç.12:10-12).
Kaynakçada Kaynak Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003.

Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi – Yeni Yaşam Yayınları, 2009.

  • Kitâb-ı Mukaddes, EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde yazar alanı boş bırakılarak kaydedilir.
  • Kitâb-ı Mukaddes içinde yer alan kitaplar ve kısaltmaları Türkçe ve İngilizce olarak İSNAD Dipnotlu bölümünde tablo olarak sunulmuştur.

    İlişkili Dosyalar

    Bu içerik ile ilişkili dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

    Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın