33. Ses Kaydı

İlk Geçtiği Yerde … (Soyadı, Yılı).
Örnek … (Koca, 2016).
… (Jackson, 2001).
… (Biçer, ts.).
… (Naina, 1987).
… (Şener, 1970).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Soyadı, Yılı).
Örnek … (Koca, 2016).
… (Jackson, 2001).
… (Biçer, ts.).
… (Naina, 1987).
… (Şener, 1970).
Doğrudan Alıntı … (Soyadı, “Kayıt Adı”, Atıf Yapılan Saat:Dakika:Saniye-Saat:Dakika:Saniye).
Örnek … (Koca, 2016, 00:03:04-00:03:09).
… (Jackson, 2001, 00:03:24-00:04:00).
… (Biçer, ts., 00:04:08-00:04:40).
… (Naina, 1987, 00:01:01-00:02:03).
… (Şener, 1970, 00:04:50-00:06:20).
Kaynakçada Soyadı, Adı. “Kayıt Adı”. Albüm/Yayıncı veya Arşiv Adı, Yıl. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Biçer, İsmail. “Bakara Sûresi”. Seher Demir Özel Arşivi, ts.

Jackson, Michael. “Break of Dawn”. Invincible, 2001. Erişim 12 Temmuz 2018. https://rateyourmusic.com/release/album/michael-jackson/invincible-10

Koca, Fatih. “Hak Bir Gönül Verdi Bana”. Lâ Mekân, 2016.

Naina, Ahmed. “Sûrat Al-Fatihah”. al-Mushaf al-Mujawwad, 1987. Erişim 14 Temmuz 2018. https://en.islamway.net/collection/10935/al-mushaf-al-mujawwad

Şener, Taner. “Derman Kâr Eylemez”. Gönül Plak, 1970. Erişim 18 Temmuz 2018. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=590311.

  • Yayımlanmayan sadece özel arşivde yer alan bir kayıt EndNote ve Zotero’da kaydedilirken “Albüm Adı” alanına Özel Arşiv Adı yazılır.

    Albüm Adı: Berat Demir Özel Arşivi

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın