2.4. Kitap-Çok Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek … (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).
Sonraki Geçtiği Yerde … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek … (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).
Doğrudan Alıntı … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Eisen vd., 36).
… (Topaloğlu, vd., 1998, 17).
Kaynakçada İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
  •  

    Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın