21.1. Görüşme/Mülakat-Erişimi Kısıtlı

Eğer görüşmenin (mülâkatın) sesli ya da yazılı bir formu üçüncü kişilerce erişilebilir değilse sadece metin içinde atıfta bulunulur ve ay, gün, yıl bilgileri belirtilir; kaynakçaya eklenmez. Ancak görüşülen kişilerin rumuzları (K1, K2 gibi) ve yaş, cinsiyet gibi araştırma açısından bilinmesi gerekli temel bilgileri tablo olarak araştırmanın sonunda verilir.

Örnek:
… (K1, Kişisel Görüşme, 18 Temmuz 2019).

  • Görüşme/Mülakat-Erişim Kısıtlı veri türü için yazılım şablonlarında alan oluşturulmamıştır.
  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın