İSNAD Atıf Sistemi

İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım, atıf ve kaynak gösterme sistemidir. “Kaynak gösterme” hem bilginin bilimselliğinin hem de fikrî mülkiyet haklarına saygının bir gereğidir. Nitekim istifade edilen bir kaynağın araştırmada belirtilmemesi, yayın etiği ihlali (intihal/plagiarism) olarak değerlendirilir. Bu sebeple ortaya konulan bilimsel bir çalışmanın kaynakları, başka araştırmacılar tarafından tekrar ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olacak şekilde bibliyografik bileşenleri ile doğru ve eksiksiz olarak çalışmada yazılmak durumundadır.

İSNAD, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye merkezli olarak geliştirilen akademik yazım, atıf ve kaynak gösterme sistemidir. “Kaynak gösterme” hem bilginin bilimselliğinin hem de fikrî mülkiyet haklarına saygının bir gereğidir. Nitekim istifade edilen bir kaynağın araştırmada belirtilmemesi, yayın etiği ihlali (intihal/plagiarism) olarak değerlendirilir. Bu sebeple ortaya konulan bilimsel bir çalışmanın kaynakları, başka araştırmacılar tarafından tekrar ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olacak şekilde bibliyografik bileşenleri ile doğru ve eksiksiz olarak çalışmada yazılmak durumundadır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın