6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)

Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Romen rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi (5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası da belirtilebilir.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 4/289 (No. 8716).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289 (No. 8716).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
 • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

  Örnek: Soyad, Ad

  Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

 • EndNote ve Zotero’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası sayfa numarası yazılıyormuş gibi yazılır. Kitâb adlarını ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
 • Was this page helpful?

  6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)” hakkında 22 yorum var.


  1. Sayın hocam
   “diğer hadis kaynakları” ile kastedilenin bir çerçevesi var mıdır? Senedli hadisleri içeren (mesela) Musannef’ten, Taberi’den ve Tahavi’den … alıntı yaparken x: xx mi olması gerekir x/xx mi?

   1. 6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi): Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitapları

    6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi): Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları

    6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi): Diğer

  2. Diyanet işleri başkanlığının Hadislerle İslam Ansiklopedisinden hadisi örneğini dipnottan gösterebilir miyiz? Nasıl?

  3. Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam eseri editörlü bir eser. Ancak bu bölümde yazar isteniyor. nasıl belirtilmeli?

     1. Hadislerle İslam, ana hadis kaynaklarından biri değildir. Bir hadisin kaynağı gösterilecek ise Kütüb-i Sitte veya Tis’a’dan kaynak gösterilir. Hadislerle İslâm’daki bir yoruma veya bilgiye atıf yapacak iseniz Kitap-Editörlü olarak atıf yapılır.

      1. Hocam, Kütüb-i Sitte veba Tis’a’ya ulaşma imkânımız yoksa kullandığımız hadislerin dipnot ve kaynakçalarında nasıl bir yol izlemeliyiz?

      2. Akademik bir çalışma yazılıyor ise temel hadis kaynaklarına ulaşılmalı ve Buhârî,”İman”, 1; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/12 şeklinde kaynak verilmelidir.

    1. bir dipnotta aynı hadis eserinden birden çok kez alıntı yapıldığı nasıl bildirilmelidir İbn Mace, Sünen, “Rasulullah’ın Sünnetine Tabi Olmak”, (1 ve 4. babtaki hadisler

     1. Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitaplarından biri kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi ve sonrasında “Kitap Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. İstenmesi hâlinde parantez içinde hadis numarası da yazılabilir.

      İbn Mâce, ““Kitap Ad” ve Bâb numarası; “Kitap Adı” ve Bâb numarası; “Kitap Adı” ve Bâb numarası; “Kitap Adı” ve Bâb numarasına şeklinde
      İbn Mâce, “Zühd”, 8; “Ṭahâret”, 47;“Diyât”, 27.

     2. Muhterem hocam kitabın ismi Şâmile’de “Müsnedü el-İmamü Ahmed b. Hanbel” şeklinde geçiyor. Böyle mi yazmalıyız yoksa “el-Müsned” yeterli mi? Bir de basım yeri yok ama yayıncıdan doğru Beyrut olduğunu anlıyoruz, yazmalı mıyız yoksa kitabın künyesinde ne varsa o mu?

  4. Bir hadis-i kudsîde de şöyle buyrulmuştur:

   “Allah (c.c.); ‘Seni kendi nûrumdan, diğer şeyleri de senin nurundan yarattım.’ buyurdu.” [Bkz. Ahmed, Müsned, 4, 127;]

   Sayın hocam burada 4.cilt 127. Sayfa diye anlaşılıyor ancak 127. Sayfada böyle bir hadisi Şerif bulamadım yardımcı olabilir misiniz ?

  5. Hadisin kaynağını kitaptan değil de konu ile ilgili araştırma yapmış web sitesinden alabilir miyiz. Alabilirsek kaynakçada nasıl gösterebiliriz

   1. Akademik araştırmada en güvenilir matbu kaynağa ulaşmak esastır. Web sitesi kapanabilir, sayfa silinebilir. Başkalarının sizin gösterdiğiniz kaynağa her zaman ulaşabilmesi mümkün olmalıdır.

  6. Ciltli kitaplarda cilt/sayfa numarasının önünde “c” olmalı mı? Zoterodan dipnot eklerken “c” harfi otomatik geliyor. Örnek : Serahsî, el-Mebsut, c. 29/164.

  Bir Cevap Yazın