6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)

Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Romen rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi (5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası da belirtilebilir.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 4/289 (No. 8716).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289 (No. 8716).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
 • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

  Örnek: Soyad, Ad

  Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

 • EndNote ve Zotero’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası sayfa numarası yazılıyormuş gibi yazılır. Kitâb adlarını ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.
 • Was this page helpful?

  6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)” hakkında 2 yorum var.


  1. Sayın hocam
   “diğer hadis kaynakları” ile kastedilenin bir çerçevesi var mıdır? Senedli hadisleri içeren (mesela) Musannef’ten, Taberi’den ve Tahavi’den … alıntı yaparken x: xx mi olması gerekir x/xx mi?

   1. 6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi): Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitapları

    6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi): Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları

    6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi): Diğer

  Bir Cevap Yazın