20.2. Katalog-Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Müşâr, 1965).
… (Zeydâm, 2004).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Müşâr, 2004).
… (Zeydâm, 2004).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Basım Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek … (Müşâr, 2004, 67-68).
… (Zeydâm, 2004, 34).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Müşâr, Hanbâbâ. Fihrist-i kitâbhâ-yı çâpî-i Arabî. Tahran: Çâp-i Rengîn, 2. Basım, 1965.

Zeydâm, Yûsuf. el-Mahtûtâtü’l-elfiyye. Kahire: Dâru’l-Hilâl, 2004.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın