‘İSNAD Yazım Denetimi’ kullanıma sunuldu

blank

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi (DİMER) ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin iş birliği ile 20/01/2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı’nda “Arapça müellif ismi, eser adı, din ve mezhep isimleri ile kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmasına” karar verilmiştir. Bu doğrultuda İSNAD Atıf Sistemi’nin “Öz ve Özet Yazımı” , “Yazar İsimlerinin Yazımı”, “Din ve Mezhep Adlarının Yazımı” gibi bölümlerinde Türkçe olmayan özel isimlerin (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adları ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulması gerekli görülmüştür. Microsoft Word gibi kelime işlemci programlarda İSNAD Atıf Sistemi’nde öngörüldüğü şekilde kuralına uygun yazılan kelimeler yazım denetleyicisi tarafından hatalı kelime olarak işaretlenmekte ve karışıklığa yol açmaktadır. Doğru yazılış şeklinden emin olunmayan kelimelerin yazılış şekillerini görmek için Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne müracaat edilerek kontrol edilmesi gerekli olabilmektedir. Bu nedenle Microsoft Word programında kullanılmak üzere “İSNAD Yazım Denetimi” sözlüğü hazırlanarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

Örnek Kullanım:

Microsoft Word programına İSNAD Yazım Denetimi eklenmeden önce:

blank

Microsoft Word programına İSNAD Yazım Denetimi eklendikten sonra:

blank


“İSNAD Yazım Denetimi” sözlüğünün Microsoft Word programına eklenmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

İndirme: “İSNAD Yazım Denetimi” İSNAD web sayfası indirmeler bölümünde (https://www.isnadsistemi.org/indirmeler) yer alan yazılım ve eklentiler kısmından bilgisayara indirilir. İndirilen .zip dosyası içinde yer alan ISNAD-Yazim-Denetimi.dic isimli dosya bilgisayarda bir konuma (örneğin belgelere) çıkarılır.

İSNAD Yazım Denetimi Sözlüğünü Microsoft Word Programına Ekleme: Word programının sol üst kısmında yer alan Dosya menüsü altında yer alan Seçenekler tıklanır. Açılan Word seçenekleri penceresinden Yazım Denetleme sekmesi seçilir. Word Tercihleri penceresinden Özel Sözlükler butonu tıklanarak özel sözlükler iletişim kutusu açılır.

Bilgisayara indirilen sözlüğü eklemek için:

Ekle butonu tıklanır.

Bilgisayara indirilen ISNAD-Yazim-Denetimi.dic isimli dosya bulunarak “Aç” butonu tıklanır. Önce özel sözlükler iletişim kutusunda yer alan Tamam butonu, ardından Word Seçenekleri penceresinde yer alan Tamam butonu tıklanarak işlem tamamlanır.

 

macOS Bilgisayarlarda aşağıdaki adımlar takip edilir:

Word > Tercihler yolundan Yazma ve Yazım Denetleme Araçları’nın altında Yazım ve Dil Bilgisi’ni seçilir.

Özel Sözlükler iletişim kutusu açıldıktan sonra Ekle seçilir ve indirilen ISNAD-Yazim-Denetimi.dic dosyası seçilerek eklenir: Ekle / Seçenekleri Göster / Etkinleştir / Tüm Dosyalar – Seç: ISNAD-Yazim-Denetimi.dic