Katkı ve desteklerinizle İSNAD güncellendi

Chicago 1906’da yola çıktı 2017’de 17. edisyonu ile eksikliklerini giderdi. APA 1952’de yola çıktı 2019’da 7. sürümü ile gelişmiş bir noktaya ulaştı. İSNAD 2018’de yola çıktı ve 2019’da 2. edisyonunu yayımladı. Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizle gelişmeye devam ediyoruz. Güncel edisyon: indirmeler

İSNAD 2. Edisyon Zotero/Mendeley Şablonları yayımlandı

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon ZOTERO/MENDELEY Şablonları 11 Nisan 2020 itibari ile yayımlandı. Emeklerinden ötürü Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Osman Durmaz’a teşekkür ederim. * EndNote Şablonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit Kurt tarafından hazırlanmıştır. Geliştirme testleri akabinde 13 Nisan Pazartesi yayımlanacaktır. Bilgilerinize sunarım. Abdullah Demir İSNAD Atıf […]

İSNAD 2. Edisyon Yazım Kılavuzu Güncellendi

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon yazım kılavuzu güncellendi. Kılavuzun güncellenmiş sürümüne indirmeler sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Güncellemede Neler Var?Yeni Eklenenler: 7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen 11.2. Ansiklopedi Yazarsız 14.3. Makale-Tahkik/Neşir Sûre adlarının Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılışları tablo olarak eklendi. Kitâb-ı Mukaddes içinde yer alan kitapların Türkçe ve İngilizce kısaltmaları tablo olarak eklendi Güncellenenler: Çeviri, neşir, tahkik […]