İSNAD 2. Edisyon Zotero/Mendeley Şablonları yayımlandı

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon ZOTERO/MENDELEY Şablonları 11 Nisan 2020 itibari ile yayımlandı. Emeklerinden ötürü Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Osman Durmaz’a teşekkür ederim.

* EndNote Şablonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit Kurt tarafından hazırlanmıştır. Geliştirme testleri akabinde 13 Nisan Pazartesi yayımlanacaktır.

Bilgilerinize sunarım.

Abdullah Demir
İSNAD Atıf Sistemi Editörü