İSNAD’ın Enstitü Müdürlükleri ile Öğretim Üyelerine Duyurulması

Üniversite yayını kitap ve hakemli dergiler ile lisansüstü tezlerin hazırlanmasında kullanımının değerlendirilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi’nin devlet ve vakıf üniversiteleri Enstitü Müdürlükleri ile öğretim üyelerine duyurulması hususunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız imzası ile YÖK’e talep yazısı 25711/2019 tarihinde sunuldu.

İSNAD Atıf Sistemi Semineri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 14 Kasım 2019

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 14 Kasım 2019 tarihinde Kelam Anabilim Dalı Tematik Oturumları kapsamında “Atıf ve Kaynak Gösterme Sistemleri (APA, Chicago, İSNAD)” semineri gerçekleştirilecek ve seminerde İSNAD Atıf Sistemi, Dr. Abdullah Demir tarafından tanıtılacaktır. Yer: MÜ İlahiyat Fakültesi, Mehmet Cengiz Binası, Ömer Nasuhi Bilmen Anfisi (317) Tarih: 14 Kasım 2019 Saat: 15:00

İSNAD Font kullanıma sunuldu

İSNAD Font; Altı çizili peltek se dahil transkripsiyon harflerini, Arap  ve Fars Alfabesini içerir. Normal ve italik versiyonları mevcuttur. Unicode uyumludur. https://www.isnadsistemi.org/indirmeler/