İSNAD: İlk ve Tek Yerli-Milli Kaynak Gösterme Sistemi

Türkçenin bir bilim dili haline gelmesi hedefi ve buna dönük çalışmalar kapsamında, Dinî İlimler Araştırma Merkezi (DİMER) öncülüğünde hazırlanan akademik yazım ve kaynak gösterme sistemi olan İSNAD (www.isnadsistemi.org; yeni versiyonu ile birçok disiplininde kullanılıyor.  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dinî İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİMER) bünyesinde, Üniversitemizde düzenlenen İlahiyat Dergileri Editörleri Çalıştayları sonrasında editörlerden ve ilgili […]

Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Merkezi’nde İSNAD tanıtıldı

Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde ulusal ve uluslararası standartlar açısında akademik dergi yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi konulu istişare toplantısını, Merkez Müdürü Değerli Hocam Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN nazik davetleri üzerine Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Erdal AKSOY ve Dr. Ayşe ÇAMKARA ERGİNER’in katılımı ile gerçekleştirdik.

İSNAD Atıf Sistemi kılavuzu basıldı ve ücretsiz dağıtılmaya başlandı

İSNAD Atıf Sistemi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını olarak basıldı ve ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Türkiye merkezli geliştirilen ilk ve tek kaynak gösterme sistemi olan İSNAD’a desteklerinden ötürü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Değerli Hocam Alim Yıldız’a teşekkürlerimi sunarım. İSNAD, 03 Ocak 2020 itibari ile 76 ilahiyat alan dergisi ve 9 Enstitü tarafından kullanılmaktadır (https://www.isnadsistemi.org/kullananlar/). 2019 yılında […]