İSNAD Görüş Alma Anketi

İSNAD Atıf Sistemi Güncelleme Çalışmaları Görüş Alma Formu Son Tarih: 31 Aralık 2023 https://forms.office.com/r/SVr9qKSjFV   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Resmî Yazısı:İSNAD Atıf Sistemi Görüş Alma Anketi

İSNAD Klavye

İSNAD Klavye (Windows’a Yüklenebilir) Çeviri Yazı Alfabesi/Transkripsiyon Klavyesi İndir, Yükle, Ekran Klavyesi ve Normal Klavye Olarak Kullan Hazırlayan Doç. Dr. Davut AĞBAL’a teşekkürler.. İNDİR: İSNAD KLAVYE

George Washington Üniversitesi İSNAD’ı araştırmacılara duyurdu

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden sonra George Washington Üniversitesi de İSNAD Atıf Sistemi’ni kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcılarına duyurdu. Writing Style and Citation Guides GWU tools and resources for all citation formats. ISNAD (Turkish), ISNAD Atıf Sistemi, https://www.isnadsistemi.org ISNAD (English), ISNAD Citation Style, https://www.isnadsistemi.org/en/ ISNAD (Persian), شیوه نامه استناد دهی : https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.19 ISNAD (Arabic), نظام توثيق المراجع إسناد: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.29 https://libguides.gwu.edu/MENA

Beyrut Amerikan Üniversitesi İSNAD’ı öğrencilerine duyurdu

Beyrut Amerikan Üniversitesi de İSNAD Atıf Sistemi’ni web sitesine ekleyerek öğrencilerine, akademisyenlere ve araştırmacılara duyurdu. Arapça, Farsça, İngilizce ve Türkçe kullanımda olan tek kaynak gösterim sistemi İSNAD. إسناد نظام توثيق المراجع – ISNAD Citation Style

İSNAD Atıf Sistemi (Arapça)

İSNAD ARAPÇA (PDF) Dünya yüzünde 6.000’den fazla kaynak gösterim stili bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan akademik yazım ve kaynak gösterme stilleri, 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmıştır. Chicago stili (The Chicago Manual of Style, CMOS, CMS) Chicago Üniversitesi tarafından 1906 yılında yayımlanmış ve 2017 yılında 17. edisyonu satışa sunulmuştur. APA stili (The Publication Manual of the […]

Sosyal Bilimlerde Akademik Yazımda Standartlaşma Çabası: İSNAD Atıf Sistemi – Türkiye

Dünya yüzünde 6.000’den fazla kaynak gösterim stili bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan akademik yazım ve kaynak gösterme stilleri, 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmıştır. Chicago stili (The Chicago Manual of Style, CMOS, CMS) Chicago Üniversitesi tarafından 1906 yılında yayımlanmış ve 2017 yılında 17. edisyonu satışa sunulmuştur. APA stili (The Publication Manual of the American Psychological Association, […]

Akademik Dergi Yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Online Eğitim Serisi kapsamında 16 Mayıs 2020 Cumartesi saat 21:30’da İSNAD Atıf Sistemi editörü Dr. Abdullah DEMİR’in konuşmacı olarak katılacağı Akademik Dergi Yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi başlıklı online eğitim düzenlenecektir. Eğitim İçeriği: Ulusal ve UIuslararası standartlar açısından akademik dergi yayıncılığı nasıl olmalı? Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri nelerdir? Ulusal […]

İSNAD 2. Edisyon Zotero/Mendeley Şablonları yayımlandı

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon ZOTERO/MENDELEY Şablonları 11 Nisan 2020 itibari ile yayımlandı. Emeklerinden ötürü Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden Arş. Gör. Osman Durmaz’a teşekkür ederim. * EndNote Şablonu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Sacit Kurt tarafından hazırlanmıştır. Geliştirme testleri akabinde 13 Nisan Pazartesi yayımlanacaktır. Bilgilerinize sunarım. Abdullah Demir İSNAD Atıf […]

İSNAD, 26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı’nda Tanıtıldı

Gaziantep Üniversitesi’nde 11 Rektör ile 80’e yakın İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi Dekanının katılımıyla”26. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” düzenlendi. Toplantıda İSNAD Atıf Sistemi,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf DOĞAN tarafından tanıtıldı. Tanıtım sunumu sonrası İSNAD’ın basılı kılavuzu, Doğan tarafından İlahiyat/İslami İlimler Fakültesi Dekanlarına takdim edildi. İSNAD Atıf Sistemi, 5 Mart 202o […]

İSNAD Atıf Sistemi kılavuzu basıldı ve ücretsiz dağıtılmaya başlandı

İSNAD Atıf Sistemi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayını olarak basıldı ve ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Türkiye merkezli geliştirilen ilk ve tek kaynak gösterme sistemi olan İSNAD’a desteklerinden ötürü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Değerli Hocam Alim Yıldız’a teşekkürlerimi sunarım. İSNAD, 03 Ocak 2020 itibari ile 76 ilahiyat alan dergisi ve 9 Enstitü tarafından kullanılmaktadır (https://www.isnadsistemi.org/kullananlar/). 2019 yılında […]

AYBÜ İslami İlimler Fakültesi’nde “Yayın Etiği İhlallerini Önleme Eğitimi” Gerçekleştirildi

02.12.2019 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde “Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlalleri Önleme” konulu seminer gerçekleştirildi. AYBÜ İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Abdullah Demir’in sunduğu seminere lisansüstü öğrencileri katıldı. Semirde; yayın etiği ihlalleri (intihal, haksız yazarlık, sahtecilik, çarpıtma, dilimleme, çifte yayın; yayın etiği ihlallerini önleme, yayın etiği ihlallerinin cezası, intihal tespit programları (iThenticate, Turnitin, […]

İSNAD’ın Enstitü Müdürlükleri ile Öğretim Üyelerine Duyurulması

Üniversite yayını kitap ve hakemli dergiler ile lisansüstü tezlerin hazırlanmasında kullanımının değerlendirilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi’nin devlet ve vakıf üniversiteleri Enstitü Müdürlükleri ile öğretim üyelerine duyurulması hususunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız imzası ile YÖK’e talep yazısı 25711/2019 tarihinde sunuldu.

İSNAD Atıf Sistemi Semineri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 14 Kasım 2019

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 14 Kasım 2019 tarihinde Kelam Anabilim Dalı Tematik Oturumları kapsamında “Atıf ve Kaynak Gösterme Sistemleri (APA, Chicago, İSNAD)” semineri gerçekleştirilecek ve seminerde İSNAD Atıf Sistemi, Dr. Abdullah Demir tarafından tanıtılacaktır. Yer: MÜ İlahiyat Fakültesi, Mehmet Cengiz Binası, Ömer Nasuhi Bilmen Anfisi (317) Tarih: 14 Kasım 2019 Saat: 15:00

İSNAD Font kullanıma sunuldu

İSNAD Font; Altı çizili peltek se dahil transkripsiyon harflerini, Arap  ve Fars Alfabesini içerir. Normal ve italik versiyonları mevcuttur. Unicode uyumludur. https://www.isnadsistemi.org/indirmeler/

Diyanet İşleri Başkanlığı Yetkililerine Sunum Yapıldı

İsnad Atıf Sistemi’nin yaygın kullanımının sağlanması amacıyla Dr. Abdullah Demir tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sunum yapıldı. Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Süreli Yayınlar Daire Başkanı Dr. Elif Arslan ve Diyanet İlmi Dergi Editörü Fatma Karahan’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yönetim Kurulu Üyelerine Tanıtım Yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce desteklenen İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında 06/07/2018 tarihinde sunum yapıldı. Projelerin hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ile test çalışmaları sürdürülen Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET) ve İlahiyat Atıf Dizini yazılımları hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Veri […]

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Sunum Yapıldı

İSNAD Atıf Sistemi ve Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Dr. Abdullah Demir tarafından sunum yapıldı. ULAKBİM Müdür Yard. & CABİM Müdürü Mustafa Sancar ile TR Dizin Sorumluları Sibel Tabanlıoğlu ve Ebru Soyuyüce Aydın’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.