Diyanet İşleri Başkanlığı Yetkililerine Sunum Yapıldı


İsnad Atıf Sistemi’nin yaygın kullanımının sağlanması amacıyla Dr. Abdullah Demir tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sunum yapıldı. Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Süreli Yayınlar Daire Başkanı Dr. Elif Arslan ve Diyanet İlmi Dergi Editörü Fatma Karahan’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yönetim Kurulu Üyelerine Tanıtım Yapıldı


Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce desteklenen İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında 06/07/2018 tarihinde sunum yapıldı.
Projelerin hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ile test çalışmaları sürdürülen Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET) ve İlahiyat Atıf Dizini yazılımları hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu.
Veri paylaşımı konusunda işbirliği olanaklarının görüşüldüğü toplantıya imkân sağlayan başta İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşid Küçük Bey olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU, Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Said KAYA ve Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU ile Genel Sekreter Fahrettin ERGÜN beylere teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Abdullah Demir
İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini Koordinatörü

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Sunum Yapıldı


İSNAD Atıf Sistemi ve Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Dr. Abdullah Demir tarafından sunum yapıldı. ULAKBİM Müdür Yard. & CABİM Müdürü Mustafa Sancar ile TR Dizin Sorumluları Sibel Tabanlıoğlu ve Ebru Soyuyüce Aydın’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.