Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlallerini Engelleme Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirildi.


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 20 Kasım 2019 tarihinde Dr. Abdullah Demir’in konuk olduğu ‪”Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlallerini Engelleme Eğitimi” gerçekleştirildi. Bk. AÜİF Web 


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015