Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlallerini Engelleme Eğitimi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 20 Kasım 2019 tarihinde Dr. Abdullah Demir’in konuk olduğu ‪”Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlallerini Engelleme Eğitimi” gerçekleştirildi. Bk. AÜİF Web