Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Maddeleri Bibliyografik Künyeleri

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılan akademik çalışmalarda sıkça başvuru yapılan kapsamlı bir kaynaktır. Ansiklopedi, https://islamansiklopedisi.org.tr internet adresinden açık erişim olarak hizmete sunulmuştur. Bu web sitesinde 2 ek cildi ile birlikte toplam 46 ciltten oluşan ansiklopedinin tüm maddelerinin özgün erişim adresine sahip […]