Filistin’deki Çocuklara Destek: Söz uçar, yazı kalır

“Söz uçar, yazı kalır.” “Words fly away, writings remain.” “Das Wort fliegt, die Schrift bleibt” ‎”الكلمات منسية أما الكتابة فهي الخالدة”   İsrail zulmünün tescil edilmesi için Yazarlar, editörler, araştırmacılar bugünlerde görünür olacak makale, kitap ve tezlerini suya, gıdaya ve elektriğe erişimden yoksun bırakılarak öldürülen “Filistin’deki mazlum çocuklara” ithaf edebilirler. “Söz uçar, yazı kalır”   For keeping the […]

‘İSNAD Yazım Denetimi’ kullanıma sunuldu

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi (DİMER) ve Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin iş birliği ile 20/01/2018 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen İlahiyat Alan Dergileri Editörler Çalıştayı’nda “Arapça müellif ismi, eser adı, din ve mezhep isimleri ile kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımına uyulmasına” karar verilmiştir. Bu doğrultuda İSNAD Atıf Sistemi’nin “Öz ve Özet […]

İyi bir benzerlik raporu oranı ne olmalıdır?

İntihal, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek olarak tanımlanır. Bilimsel dürüstlük ve emeğe saygı intihalden uzak durulmasını gerektirir. Buna karşın farklı saiklerle intihal yapılabilmektedir. İntihali tespit etmek ve engellemek amacıyla dergiler ve enstitüler Turnitin, iThenticate, intihal.net gibi yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar, […]

Türkiye’de Hakemli Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum ve İhtiyaçlar

ISSN’ye (Uluslararası Standart Seri Numarası) sahip Türkiye merkezli 17.723 süreli yayın bulunmaktadır (https://portal.issn.org). Bunlar; basılı veya elektronik ortamda belirli aralıklarla yayınlanan seri yayınlar, gazeteler, popüler ve hakemli dergilerdir. Hakemli dergileri büyük oranda kapsayan TÜBİTAK’ın DergiPark platformunda Haziran 2023 itibari ile 2.342 dergi yer alır (https://dergipark.org.tr). Hakemli dergilerin çevrim içi olarak yönetilmesi ve yayınlanmasını sağlayan açık […]

İSNAD Görüş Alma Anketi

İSNAD Atıf Sistemi Güncelleme Çalışmaları Görüş Alma Formu Son Tarih: 31 Aralık 2023 https://forms.office.com/r/SVr9qKSjFV   Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Resmî Yazısı:İSNAD Atıf Sistemi Görüş Alma Anketi

İSNAD Klavye

İSNAD Klavye (Windows’a Yüklenebilir) Çeviri Yazı Alfabesi/Transkripsiyon Klavyesi İndir, Yükle, Ekran Klavyesi ve Normal Klavye Olarak Kullan Hazırlayan Doç. Dr. Davut AĞBAL’a teşekkürler.. İNDİR: İSNAD KLAVYE

KURAMER Kütüphane Programı

KURAMER Kütüphane Programını (47,05 GB) buradan indirebilirsiniz (18.01.2023) Google Drive bağlantılarının paylaşım kotası uyarısı vermesi durumunda programı buradan indirmek de mümkündür (28.01.2023)

George Washington Üniversitesi İSNAD’ı araştırmacılara duyurdu

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden sonra George Washington Üniversitesi de İSNAD Atıf Sistemi’ni kütüphane web sayfası üzerinden kullanıcılarına duyurdu. Writing Style and Citation Guides GWU tools and resources for all citation formats. ISNAD (Turkish), ISNAD Atıf Sistemi, https://www.isnadsistemi.org ISNAD (English), ISNAD Citation Style, https://www.isnadsistemi.org/en/ ISNAD (Persian), شیوه نامه استناد دهی : https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.19 ISNAD (Arabic), نظام توثيق المراجع إسناد: https://doi.org/10.55709/okuokutyayinlari.29 https://libguides.gwu.edu/MENA

İSNAD Atıf Sistemi (Arapça)

İSNAD ARAPÇA (PDF) Dünya yüzünde 6.000’den fazla kaynak gösterim stili bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan akademik yazım ve kaynak gösterme stilleri, 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmıştır. Chicago stili (The Chicago Manual of Style, CMOS, CMS) Chicago Üniversitesi tarafından 1906 yılında yayımlanmış ve 2017 yılında 17. edisyonu satışa sunulmuştur. APA stili (The Publication Manual of the […]

Sosyal Bilimlerde Akademik Yazımda Standartlaşma Çabası: İSNAD Atıf Sistemi – Türkiye

Dünya yüzünde 6.000’den fazla kaynak gösterim stili bulunmaktadır. Yaygın olarak kullanılan akademik yazım ve kaynak gösterme stilleri, 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmıştır. Chicago stili (The Chicago Manual of Style, CMOS, CMS) Chicago Üniversitesi tarafından 1906 yılında yayımlanmış ve 2017 yılında 17. edisyonu satışa sunulmuştur. APA stili (The Publication Manual of the American Psychological Association, […]

Unutmadık Unutturmayacağız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz; inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan aziz milletimizin, FETÖ’nün hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihidir. Geçmişten günümüze nice zorlukları inancı ve direnciyle aşan milletimiz, 15 Temmuz gecesi de ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dış mihraklı bu ihanet şebekesinin darbe girişimini Allah’ın yardımıyla […]

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Maddeleri Bibliyografik Künyeleri

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılan akademik çalışmalarda sıkça başvuru yapılan kapsamlı bir kaynaktır. Ansiklopedi, https://islamansiklopedisi.org.tr internet adresinden açık erişim olarak hizmete sunulmuştur. Bu web sitesinde 2 ek cildi ile birlikte toplam 46 ciltten oluşan ansiklopedinin tüm maddelerinin özgün erişim adresine sahip […]

“İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması” kitabı yayımlandı

Dr. Harun Bekiroğlu ile Arş. Gör. Talip Tuğrul’un kaleme aldıkları İlahiyat Araştırmalarında Veri Taraması: Veri Tabanları – Kütüphaneler – Atıf Dizinleri adlı çalışma, Oku Okut Yayınları tarafından yayımlandı ve erişime açıldı (PDF İNDİR) Bu çalışma, İslami ilimler özelinde ön plana çıkan ulusal ve uluslararası veri tabanlarını, kütüphaneleri ve atıf tespit eden dijital mecraları tanıtmayı amaçlamıştır. Bunlarla birlikte atıf üzerindeki veri […]

Dilekçe Örneği: Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna İSNAD Atıf Sistemi’nin Eklenmesi Hk.

  İSNAD Atıf Sistemi’nin Enstitünüz Tez Yazım Kılavuzuna kaynak gösterim sistemlerinden biri olarak eklenmesinin değerlendirilmesi hususunda aşağıda sunulan dilekçe örneği kullanılabilir. Bilgilerinize sunarız. İSNAD Dilekçe Örneği   SOSYAL BİLİMLER/ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE   Konu: Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna İSNAD Atıf Sistemi’nin Eklenmesi Hk. İSNAD Atıf Sistemi, sosyal ve beşerî bilimler alanında hazırlanan akademik çalışmalarda […]

4. Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları ilgili kurumlara sunuldu

4. Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, […]

4. Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları açıklandı

4.TÜRKİYE EDİTÖRLER ÇALIŞTAYI Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar  Çalıştayın Tarihçesi Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir […]

Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-27 Aralık 2021 Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

25-27 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Çalıştayın teması, “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir. Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından […]

Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 (25-27 Aralık 2021

Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 | 25-27 Aralık 2021 www.editorlercalistayi.com   Çalıştay Teması Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından […]

‘İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu’ yayımlandı

Dr. Osman Arpaçukuru’nun kaleme aldığı İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu, Oku Okut Yayınları tarafından yayımlandı ve erişime açıldı (PDF İNDİR). Citavi, başta ilahiyat alanında olmak üzere bilimsel araştırma ve yazımda literatür taramasından araştırmanın raporunun (makalenin, tezin, kitabın) son düzeltme öncesi taslaklarını yazmaya kadar olan bütün süreçlerde akademisyene yardımcı olan bir yazılımdır. […]

15 Temmuz’un 5. yıldönümünde, hain darbe girişimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz

Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam bir beş geçti. Beş yıl önce bugün ülkemiz, milletimizin feraseti ve Allah’ın lütuf ve inayeti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. Bu hain kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, bizlerin de en asli görevidir. İşte bu minvalde, vatanımıza sahip çıkan yüce […]

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz Ziyaret Edildi

İSNAD Atıf Sistemi Geliştiricisi Dr. Abdullah DEMİR, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz’ı ziyaret ederek İSNAD Atıf Sistemi hakkında bilgi sundular. Doktorasını başarı ile tamamlayan Genel Müdürümüze ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkürler. 15 Mart 2021

Seminer: İSNAD Atıf Sistemi ile Akademik Yazım – 2

“İSNAD Atıf Sistemi ile Akademik Yazım – 2″  / Dr. Abdullah Demir / İSNAD Geliştiricisi   Tarih: 5 Aralık 2020 Cumartesi Saat: 20:30-21:30   Hedef Kitle: Lisans ve Lisanüstü Öğrenciler Webinar Katılım Linki: https://event.webinarjam.com/register/297/lxrm6b75   Seminer Materyali: https://drive.google.com/drive/folders/1WYNI8h2CYSIe45348bksomZw7JnBbr_c   İSNAD Atıf Sistemi İle Akademik Yazım -1, Video: https://www.isnadsistemi.org/akademi/

İSNAD Atıf Sistemi İngilizce Çevirisi Yayımlandı

İSNAD Atıf Sistemi 2. edisyon yazım kılavuzunun İngilizce çevirisi tamamlanarak https://www.isnadsistemi.org/en adresinden PDF ve online kılavuz şeklinde kullanıma sunulmuştur. İngilizce çeviriye katkı veren Arş. Gör. Abdussamet Özkan, Arş. Gör. Vahdeddin Şimşek ve Recep Erkmen’e teşekkür ederiz.

İSNAD Citavi Şablonu Yayımlandı

Öğr. Gör. Dr. Osman ARPAÇUKURU’nun İSNAD atıf sistemi için hazırlamış olduğu İSNAD CITAVI ŞABLONU https://www.isnadsistemi.org/indirmeler/  sayfasında yayınladı. Hocamızı tebrik ediyor, akademi camiamıza faydalı olması diliyoruz.

İSNAD 2. Edisyon EndNote Şablonu yayımlandı

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyonu’nun EndNote referans yönetim yazılımı şablonu geliştirilerek İSNAD web sayfasında indirmeler bölümünden (isnadsistemi.org/indirmeler) erişime sunulmuştur (5 Mayıs 2020).  İSNAD Atıf Sistemi için hazırlanan EndNote eklentisini yüklemek için öncelikle www.isnadsistemi.org/indirmeler adresinde sunulan ‘EndNote Şablon Klasörü’ indirilir. İndirilen klasör içinde “ISNAD 2 Ed.ens” ile “Referans Tipleri Tablosu.xml” adında iki dosya bulunmaktadır. Öncelikle “Referans […]

Katkı ve desteklerinizle İSNAD güncellendi

Chicago 1906’da yola çıktı 2017’de 17. edisyonu ile eksikliklerini giderdi. APA 1952’de yola çıktı 2019’da 7. sürümü ile gelişmiş bir noktaya ulaştı. İSNAD 2018’de yola çıktı ve 2019’da 2. edisyonunu yayımladı. Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizle gelişmeye devam ediyoruz. Güncel edisyon: indirmeler