4. Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları ilgili kurumlara sunuldu

blank

4. Türkiye Editörler Çalıştayı, 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Artvin Çoruh Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda üniversitelerde bilimsel kitap ve dergi yayıncılığının mevcut durumu, sorun ve ihtiyaçları ile çözüm önerileri ve örnek uygulamalar ele alınmıştır. Çalıştaya dair detaylara ve video arşivine, web sitesinden erişim mümkündür (www.editorlercalistayi.com).

Çalıştayda editörler, yayıncılar, kütüphaneciler, araştırmacılar ve ilgili taraflarca önerilen kararlar, 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:30-16:30 saatleri arasında çevrim içi olarak oylamaya açılmıştır. Ekte sunulan 34 karar, 4. Türkiye Editörler Çalıştayı Kararları olarak kabul edilmiştir.

Söz konusu çalıştay kararları, aşağıda belirtilen Kurumlara Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü tarafından resmi yazı ekinde sunulmuştur.