20.1. Katalog-Yazarsız

İlk Geçtiği Yerde Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek el-Fihrisü’ş-şâmil li’t-türâsi’l-Arabiyyi’l-İslâmiyyi’l-mahtût: el-fıkh ve usûluhû (Amman: Müessesetü Âli’l-Beyt li’l-Fikri’l-İslâmî, 1999-2014), 11/49.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısa, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek el-Fihrisü’ş-şâmil, 11/49.
Kaynakçada Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek el-Fihrisü’ş-şâmil li’t-türâsi’l-Arabiyyi’l-İslâmiyyi’l-mahtût: el-fıkh ve usûluhû. 12 Cilt. Amman: Müessesetü Âli’l-Beyt li’l-Fikri’l-İslâmî, 1999-2014.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın